Anh H là người dân tộc Kinh, còn chị T là người dân tộc Mường. Sau khi củng tốt

Xuất bản: 19/04/2024 - Cập nhật: 19/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Anh H là người dân tộc Kinh, còn chị T là người dân tộc Mường. Sau khi củng tốt nghiệp đại học, chị T trở về quê hương công tác tại Ban phụ nữ xã N. Anh H được ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn để phát triển nghề đúc đồng truyền thống của gia đình. Trong quá trình làm việc, chị T đã hỗ trợ nhân dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Sau đó chị T đã được giới thiệu ứng cử vào hội đồng nhân dân xã. Trong trường hợp này, anh H và chị T cùng được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở những lĩnh vực nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong trường hợp này, anh H và chị T cùng được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở những lĩnh vực Giáo dục và kinh tế.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X