Trả lời câu hỏi trang 32 SGK Lịch Sử 5 bài 14

Xuất bản: 25/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi bài 14 trang 32 sách giáo khoa lịch sử 5 về bài học Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Trả lời câu hỏi bài 14 trang 32 SGK Lịch Sử 5

Trả lời

Kết cục của cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp là chúng hoàn toàn thất bại. Thông tin cụ thể là:

- Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên

- 16 máy bay bị bắn rơi, hàng tram xe cơ giới bị phá hủy

- Nhiều tàu chiến, ca nô bị bắn chìm.

Xem thêm

>>> Bài trước: Bài 13: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 32 Lịch Sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM