Câu 3 trang 32 Lịch Sử 5

Xuất bản ngày 25/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 3 bài 14 trang 32 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 14 SGK

Trả lời

Ý nghĩa của Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947:

- Ta đã bảo toàn được Trung ương Đảng và Chính phủ. bảo toàn được quân chủ lực của ta, giữ vững được căn cứ địa Việt Bắc, cả 2 mục tiêu của địch đều không đạt. Quân và dân ta đã biến Việt Bắc thành mồ chôn quân thù.

- Ý nghĩa: Đây là thắng lợi lớn đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp. Thắng lợi này làm nức lòng quân dân cả nước, khẳng định rằng đường lối kháng chiến của ta là đúng đắn, làm dân ta càng thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch.

- Ta đã đánh bại được chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch. Từ nay, ta kết thúc giai đoạn phòng ngự tích cực để chuyển sang giai đoạn cầm cự giằng co với địch, ta đã nắm được quyến chủ động và chiến thuật. Địch phải từ bò chiến lược đánh nhanh thắng nhanh để chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 2 trang 32 Lịch Sử 5

>>> Bài tiếp theo: Giải bài tập bài 15 sgk lịch sử lớp 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM