Trả lời câu hỏi thảo luận trang 93 sgk sinh học lớp 9

Công nghệ gen là gì? kỹ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào...., chúng ta đều có câu trả lời trong câu hỏi thảo luận trang 93 sgk sinh học 9

Đề bài:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

- Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?

- Công nghệ gen là gì?

Trả lời:

Người ta sử dụng kĩ thuật gen nhằm mục đích chuyển một đoạn ADN mang 1  hoặc 1 cụm gen từ tế bào của loài cho ( tế bào cho) sang tế bào của loài nhận nhờ thể truyền

Kĩ thuật gen gồm 3 khâu:

    +/ Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ virut hoặc vi khuẩn

    +/ Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp ( ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

     +/ Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu