Giải bài 1 trang 95 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 95 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào ? Công nghệ gen là gì ?

Trả lời:

1. Kĩ thuật gen là các thao tác tác động nên ADN để chuyển một đoạn ADN mang 1  hoặc 1 cụm gen từ tế bào của loài cho ( tế bào cho) sang tế bào của loài nhận nhờ thể truyề

2. Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản  

    +/ Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ virut hoặc vi khuẩn

    +/ Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp ( ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

     +/ Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng của kĩ thuật gen

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    06:31 AM
03/09/2018    06:31 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu