Đáp án câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 68 SGK sinh 10: Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?
Mục lục nội dung

Đề bài

Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?

Lời giải

Câu nói này không đúng, tuy pha tối có thể diễn ra ngoài sáng và trong tối nhưng ATP, NADPH – nguyên liệu của pha tối là do pha sáng cung cấp, nếu không có ánh sáng thì pha sáng sẽ không diễn ra và sẽ không có ATP, NADPH để cung cấp cho pha tối. Vì vậy ánh sáng ảnh hưởng gián tiếp tới pha tối.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X