Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10

Đáp án bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10: Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?
Mục lục nội dung

Đề bài

Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Lời giải

Trong quá trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng ôxi.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X