Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10

Đáp án bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10: Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?
Mục lục nội dung

Đề bài

Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Lời giải 

Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2   sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quá trình cố định CO (có nghĩa là nhờ quá trình này, các phân tử CO2   tự do

bài 2 trang 70 sgk sinh học 10

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X