Cách thực hiện chủ trương, sách lược của Đảng và Chính phủ cách mạng đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xuất bản ngày 13/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 129 SGK lịch sử 12: Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Câu hỏi

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 127 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 1 trang 129 sgk lịch sử lớp 12

1. Chủ trương: Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc

2. Sách lược:

- Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về chính trị và kinh tế:

+ Chính trị: nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử cùng 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp, Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch nước.

+ Kinh tế: cung cấp một phần lương thực thực phầm và phương tiện giao thông vận tải, cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường.

- Đảng Đông Dương tạm thời rút về hoạt động bí mật.

- Kiên quyết vạch trần âm mưu phá hoại của các thế lực tay sai của Trung Hoa Dân quốc.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 17

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận số 1 bài 17 trang 129 SGK Lịch sử lớp 12: Cách thực hiện chủ trương, sách lược của Đảng và Chính phủ cách mạng đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM