Hoàn cảnh kí kết, nội dung và ý nghĩa Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 - 3 - 1946

Xuất bản: 13/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 129 SGK lịch sử 12: Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 - 3 - 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

Câu hỏi

Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 128, 129 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 129 sgk lịch sử lớp 12

1. Hoàn cảnh lịch sử:

- Tháng 2/1946, Pháp kí với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp, muốn đưa quân ra Bắc làm nhiêm vụ giải giáp quân Nhật.

- Đất nước đứng trước hai sự lựa chọn: cầm súng chống Pháp hoặc hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp.

2. Nội dung:

Ngày 6/3/1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết với nội dung:

- Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Công hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

- Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm.

- Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột và giữ nguyên quân đội của mình ở vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, quyền lợi kinh tế và văn hóa của Người Pháp ở Việt Nam.

3. Ý nghĩa:

- Nước ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.

- Đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta.

- Có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền mớim chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 17

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 2 bài 17 trang 129 SGK Lịch sử lớp 12: Hoàn cảnh kí kết, nội dung và ý nghĩa Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 - 3 - 1946.

Bài tiếp: Câu 1 trang 129 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM