Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Trả lời câu hỏi C1 trong Bài 5 SGK Vật Lý 11

Xem ngay câu trả lời câu C1 trang 26 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Câu C1: Chứng minh rằng điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm (Q < 0) đều có giá trị âm.

Trả lời:

- Trong điện trường của Q < 0 , công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q > 0 từ M ra vô cùng là AM∞ <0 (công cản)

Mà AM∞ = VM.q do đó VM <0.

- Trong điện trường của Q < 0, công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q < 0 từ M ra vô cùng là AM∞>0 (công động). Do đó ta cũng thấy VM <0.

=> Điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm (Q < 0) đều có giá trị âm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi C1 trong Bài 5 SGK Vật Lý 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu