Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Trả lời câu hỏi C1 trong Bài 5 SGK Vật Lý 11

Xem ngay câu trả lời câu C1 trang 26 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Câu C1: Chứng minh rằng điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm (Q < 0) đều có giá trị âm.

Trả lời:

- Trong điện trường của Q < 0 , công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q > 0 từ M ra vô cùng là AM∞ <0 (công cản)

Mà AM∞ = VM.q do đó VM <0.

- Trong điện trường của Q < 0, công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q < 0 từ M ra vô cùng là AM∞>0 (công động). Do đó ta cũng thấy VM <0.

=> Điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm (Q < 0) đều có giá trị âm

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu