Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xuất bản: 24/04/2020 - Cập nhật: 26/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 41 SGK lịch sử lớp 12, nội dung: Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Trả lời câu  2 trang 41 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 40, 41 để trả lời câu hỏi.

Đáp án tham khảo

*Khó khăn:

- Về kinh tế:

+ Một số nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới như: Braxin, Áchentina, Mêhicô.

+ Trong những năm 50 - 70, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%.

+ Đối với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý, nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng và đạt thành tựu cao trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao.

- Về xã hội: Các nước đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

*Khó khăn:

- Sự suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

- Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm, tham nhũng trở thành quốc nạn đã hạn chế sự phát triển kinh tế.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu 2 trang 41 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một nước ở châu Phi hoặc Mĩ - Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm.

Tiếp theo: Câu 3 trang 41 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM