Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xuất bản: 24/04/2020 - Cập nhật: 26/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 38 SGK lịch sử lớp 12, nội dung: Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Trả lời câu 2 trang 38 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để lập bảng.

Đáp án tham khảo

Thời gian

Sự kiện

1952 - 1953

Vương triều Pharúc bị lật đổ, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.

1952

Nhân dân Libi giành được độc lập.

1954–1962

Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.

1960

17 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.

1975

Nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

18/4/1980

Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê.

21/3/1990

Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.

11/1993

Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.

4/1994

Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Chú ý:

Lựa chọn những sự kiện chính nhất, có ý nghĩa quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.

Bổ sung kiến thức

Để các em học sinh có thể tiếp cận nhiều cách khác nhau với cùng một nội dung kiến thức, Đọc tài liệu tổng hợp một số câu hỏi mở rộng về chủ đề cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mời các em cùng theo dõi dưới đây.

1. Điểm khác biệt của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh so với châu Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về mặt:

A. Kết quả đấu tranh.

B. Lực lượng tham gia.

C. Đối tượng chủ yếu.

D. Hình thức đấu tranh.

Đáp án: C

Giải thích: Về đối tượng đấu tranh chủ yếu:

- Mĩ Latinh: chủ nghĩa thực dân mới (chế độ độc tài).

- Châu Á, Châu Phi: chủ nghĩa thực dân cũ.

2. So sánh điểm giống và khác nhau giữa Mĩ Latinh, châu Phi và Đông Nam Á thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

* Giống:

- Nhân dân các nước ở Mĩ Latinh, châu Phi, Đông Nam Á đều phải chống sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân đều diễn ra mạnh mẽ.

* Khác:

- Châu Á, châu Phi đấu tranh chống đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và giành lại chủ quyền.

- Khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành độc lập và chủ quyền dân tộc.

Hoặc trả lời cách khác như sau:

Nét khác biệt cơ bản:

- Châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và chủ quyền.

- Khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành độc lập và chủ quyền dân tộc.

+ Nguyên nhân của sự khác biệt:

+ Hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi là thuộc địa, nửa thuộc địa hOặc phụ thuộc của chủ nghĩa đế quốc và tay sai giành độc lập và chủ quyền đã bị mất.

+ Khu vực Mĩ Latinh vốn là những nước cộng hòa độc lập, nhưng thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ, nên nhiệm vụ và mục tiêu đấu tranh là chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành được độc lập và chủ quyền của dân tộc.

3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào?

A. Đông Bắc Á.

B. Bắc Phi.

C. Mĩ Latinh.

D. Đông Nam Á.

Đáp án: D

Giải thích: 

- Đông Bắc Á: năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Bắc Phi: Phong trào đấu tranh ở Ai Cập (1952) sau đó lập nên nhà nước Cộng hòa Ai Cập (1953).

- Mĩ Latinh: trừ Cuba giành độc lập năm 1959 thì sau năm 1960, các nước ở đây mới lần lượt giành độc lập.

- Đông Nam Á: phong trào GPDT diễn ra từ năm 1945, với việc 3 nước giành độc lập sớm nhất: Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

4. Yếu tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh?

A.  Sự suy yếu của đế quốc Mĩ.

B.  Thắng lợi của cách mạng Cuba.

C. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

D.  Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích:

Sau cách mạng Cuba thắng lợi đã cổ vũ cho các nước còn lại nổi dậy đấu tranh giành độc lập vào những năm 60-70 của thế kỉ XX. Cách mạng Cuba đóng vai trò là “lá cờ đầu” quyết định đên sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 38 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM