Những thành quả chính và những khó khăn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xuất bản: 24/04/2020 - Cập nhật: 26/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 41 SGK lịch sử lớp 12 nội dung chính: Hãy nêu những thành quả chính trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Trả lời câu 1 trang 41 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để trả lời.

Đáp án tham khảo

* Những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi:

- Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Năm 1980, nhân dân Rôđeđia tuyên bố thành lập nước Dimbabuê.

- Năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.

- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi (1994).

* Những khó khăn châu Phi đang phải đối mặt: tình trạng lạc hậu, không ổn định.

- Xung đột sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

- Bệnh tật và mù chữ.

- Sự bùng nổ về dân số.

- Đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc nước ngoài...

Câu hỏi phụ:

Năm 1975, nhân dân các nước ở châu Phi đã hoàn thành công cuộc đấu tranh: Năm 1975 nhân dân các nước ở châu Phi đã cơ bản hoàn thành công cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của:

A. chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc.

B. chủ nghĩa thực dân mới, giành độc lập dân tộc.

C.  chủ nghĩa thực dân cũ, chế độ A-pác-thai.

D.  chủ nghĩa thực dân mới, chế độ A-pác-thai.

Trả lời: Chọn đáp án A

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 41 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính về: Những thành quả chính và những khó khăn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu tiếp theo: Câu 2 trang 41 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM