Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 24/05/2023 - Tác giả:

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng. Gồm những mẫu tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ nội dung chính giúp học sinh hiểu thêm về truyện thần thoại Hê-ra-clét đi tìm táo vàng

Top 10 mẫu Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng

Với những mẫu tóm tắt văn bản giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung tác phẩm. Dưới đây là mẫu tóm tắt văn bản Hê-ra-clét đi tìm táo vàng mà Đọc tài liệu đã tổng hợp để các em tham khảo.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 1

Văn bản kể lại hành trình đi tìm táo vàng của người anh hùng Hê-ra-clét theo lệnh của nhà vua O-ri-xtê. Cây táo vàng vốn của nữ thần đất Gai-a vi đại, được canh giữ bởi con rồng trăm đầu La-đông và ba chị em tiên nữ Nanh-phơ. Trên đường đi tìm táo vàng, Hê-ra-clét gặp nhiều thử thách như phải giao đầu với hai cha con thần chiến tranh A-rét, đi tìm thần biển Nê-rê để hỏi đường, băng qua cực bắc, băng qua sa mạc, chiến đấu với gã khổng lồ độc ác Ăng-tê. Khi đặt chân đến Ai Cập, Hê-ra-clét còn suýt bị vua Ai Cập bắt làm vật hiển tế, chàng tiếp tục chiến đầu để lên đường. Cuối cùng, chàng cũng tới được vùng núi Cô-ca-doơ. Tại đây, chàng đã cứu được thần Prô-mê-tê đang bị thần Dớt trừng phạt. Để trả ơn Hê-ra-clét, thần Prô-mê-tê đã nói cho Hê-ra-clét biết, muốn lấy được táo vàng, phải nhờ thần At-lát. Vậy là Hê-ra-clét đi tìm thần Át-lát. Thần Át-lát lúc này đang phải khom lưng đỡ bầu trời. Theo lời đề nghị của thần Át-lát, Hê-ra-clét ghé vai gánh giúp bầu trời cho thần Át-lát để thần đi lấy giúp táo vàng. Lấy được táo vàng về, thần Át-lát toan lừa Hê-ra-clét gánh luôn bầu trời giúp mình, nhưng Hê-ra-clét nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế, thoát khỏi cái bẫy, mang táo vàng trở về.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 2

Tác phẩm kể về hành trình Hê-ra-clet đi tìm quả táo vàng. Công cuộc tìm kiếm quả táo vàng của chàng vô cùng khó khăn, chàng đã trải qua hàng loạt những khó khăn thử thách. Trên đường đi, chàng phải chiến đấu với cha con thần chiến tranh A-ret, nhờ sự giúp đỡ của thần biển Nê - rê, chiến đấu với gã thần biển độc ác An-tê. Với sự dũng cảm của mình, chàng đã cứu được thần Pro-me-te bị xiềng bởi thần Dớt. Nhờ sự giúp đỡ của thần Pro-me-te, chàng đã đã biết cách lấy quả táo vàng là phải nhờ thần A-lat. Hê-ra-clet giúp thần A-lat chống đỡ bầu trời và thần A-lat lấy quả táo vàng giúp Hê-ra-clet. Lấy được táo vàng về, thần Át-lát toan lừa Hê-ra-clet gánh luôn bầu trời giúp mình, nhưng Hê-ra-clet nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế, thoát khỏi cái bẫy, mang táo vàng trở về.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 3

Đoạn trích kể về hành trình Hê-ra-clét đi tìm táo vàng, chàng đã trải qua muôn vàn khó khăn nhưng chưa một lần bỏ cuộc, mỗi lần đối mặt với một khó khăn nào đó chàng sẽ đều dùng khả năng của mình để giải quyết triệt để, tạo dựng chiến công và huyền thoại của chính mình. Câu truyện không chỉ miêu tả rõ ràng các chi tiết mà còn làm nổi bật tính cách của Hê-ra-clét và các nhân vật xuất hiện trong đoạn trích.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 4

Văn bản kể lại hành trình đi tìm táo vàng của người anh hùng Hê-ra-clét theo lệnh của nhà vua O-ri-xtê. Cây táo vàng vốn của nữ thần đất Gai-a vi đại, mẹ của muôn loài. Cây táo về trồng ở một khu vườn rất thâm nghiêm cách không xa nơi thần Át-lát giơ vai chống đội bầu trời. Nhưng không ai biết vườn táo này ở đâu. Và Hê-ra-clet lặn lội từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường. Và trên đường đi, chàng đã gặp rất nhiều thử thách. Hê-ra-clét phải giao đấu với thần Ăng-tê. Phải chiển đấu với con đại bàng to lớn để cứu thần Prô-mê-tê. Phải đối phó với âm mưu của thần Át-lát khi vị thần này định trao luôn sứ mệnh đỡ bầu trời cho chàng, chàng đã nhanh trí đã nhận ra âm mưu ấy và tương kế tựu kế để có thể trở về.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 5

Hê-ra-clét được nhà vua O-ri-xtê giao nhiệm vụ đi tìm táo vàng. Cây táo này thuộc về nữ thần Gai-a và được bảo vệ bởi con rồng La-đông và ba chị em tiên nữ Nanh-phơ. Trên hành trình, Hê-ra-clét phải đối mặt với nhiều thử thách: đấu tranh với cha con thần chiến tranh A-rét, vượt qua cực Bắc và sa mạc, đối đầu với gã khổng lồ Ăng-tê, vượt qua sự giam cầm của vua Ai Cập, cứu được thần Prô-mê-tê khỏi sự trừng phạt của thần Dớt. Thần Prô-mê-tê cho biết, để lấy được táo vàng, Hê-ra-clét cần nhờ đến thần Át-lát. Hê-ra-clét tìm thần Át-lát, người đang đỡ bầu trời lên vai. Theo đề nghị của thần, Hê-ra-clét gánh giúp bầu trời cho thần Át-lát và thần này đi lấy táo vàng. Tuy nhiên, thần Át-lát cố gắng lừa Hê-ra-clét bằng cách ép anh gánh luôn bầu trời. Tuy nhiên, Hê-ra-clét thông minh nhận ra âm mưu đó và thoát khỏi bẫy, mang táo vàng về thành công.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 6

Tác phẩm kể về hành trình Hê-ra-clet đi tìm quả táo vàng. Trên đường, chàng đối mặt với nhiều thử thách: đấu với A-ret, được giúp đỡ bởi Nê-rê, chiến đấu với An-tê. Hê-ra-clet cứu thần Pro-me-te và giúp thần A-lat và thoát khỏi bẫy của thần, mang táo vàng trở về.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 7

Hê-ra-clét đi tìm táo vàng theo lệnh vua O-ri-xtê. Quả táo vàng được bảo vệ bởi rồng La-đông và tiên nữ Nanh-phơ. Trên đường, Hê-ra-clét đối mặt với nhiều thử thách, giao đầu với cha con thần chiến tranh A-rét, tìm thần biển Nê-rê để hỏi đường, chiến đấu với Ăng-tê. Chàng cứu thần Prô-mê-tê bị thần Dớt trừng phạt. Để đền ơn thần Prô-mê-tê đã chỉ cho Hê-ra-clét biết muốn lấy táo vàng phải tìm thần A-lat. Hê-ra-clét giúp thần A-lat và thoát khỏi bẫy của thần trở về với táo vàng.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 8

Hành trình đi tìm táo vàng của Hê-ra-clét đầy khó khăn, nhưng chàng không hề từ bỏ. Chàng luôn sử dụng khả năng của mình để vượt qua mọi thử thách, tạo nên những chiến công và huyền thoại riêng. Câu chuyện không chỉ tường minh các chi tiết, mà còn tạo nên sự nổi bật của tính cách Hê-ra-clét và các nhân vật khác trong trích đoạn.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 9

Để tìm được táo vàng theo lệnh của vua O-ri-xtê, Hê-ra-clét đã phải trải qua rất nhiều những thử thách khó khăn. Táo vàng được trồng ở khu vườn của nữ thần Hê-ra, và nó được canh giữ bởi rồng trăm đầu và ba chị em tiên nữ Nanh-phơ. Đặc biệt hơn cả, không ai biết khu vườn đó nằm ở đâu. Để đến được đó, Hê-ra-clét đã phải lặn lội từ châu Âu sang châu Á, băng qua cực bắc, băng qua sa mạc. Chàng phải đấu tranh với cha con thần chiến tranh A-rét, đối đầu với gã khổng lồ độc ác Ăng-tê, cứu được thần Prô-mê-tê khỏi sự trừng phạt của thần Dớt. Thử thách cuối cùng mà chàng gặp chính là bẫy của thần Át-lát. Chàng đã dùng sức mạnh thể chất, tinh thần và trí tuệ của mình để vượt qua tất cả các thử thách, mang được táo vàng trở về.

Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng - Mẫu 10

Hê-ra-clét, người anh hùng dũng cảm, đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm táo vàng theo lệnh của vua O-ri-xtê. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào. Chàng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách đáng sợ. Đường đi của Hê-ra-clét phải vượt qua cực bắc và sa mạc, phải đi từ Châu Âu sang Châu Á. Trên hành trình, chàng đã đấu tranh với cha con thần chiến tranh A-rét, chiến đấu với gã khổng lồ Ăng-tê và giải cứu thần Prô-mê-tê bị thần Dớt trừng phạt. Cuối cùng, trong cuộc hành trình, Hê-ra-clét đã vượt qua bẫy của thần Át-lát và thành công mang táo vàng trở về. Sự quyết tâm, dũng cảm và sức mạnh của Hê-ra-clét đã tạo nên anh hùng vĩ trong thần thoại Hy Lạp.

-/-

Trên đây là những bản "Tóm tắt Hê-ra-clét đi tìm táo vàng" mà Đọc tài liệu tổng hợp giúp các em nắm được nội dung chính của tác phẩm. Cùng với trọn bộ văn mẫu lớp 10 là những tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 10!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM