Toán lớp 3 trang 170: Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3

Xuất bản: 31/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 170 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

   Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 170 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập trang 170 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 170 sách giáo khoa

Bài 1 trang 170 SGK toán 3

Đề bài

Hãy điền dấu \((>, \, <, \, =)\) thích hợp vào chỗ trống.

\(27\, 469…27 \, 470 \\ 85 \, 100 \, ... \, 85 \, 099 \\ 30\, 000…29 \, 000 + 1\, 000 \)                 \(70 \, 000 + 30 \, 000 \, ... \, 99 \, 000 \\ 80 \, 000 + 10 \, 000 \, ... \, 99 \, 000 \\ 90 \, 000 + 9000 \, ... \, 99 \, 000\)

Bài giải

\(27\, 469\, \color{red} {<} \, 27 \, 470 \\ 85 \, 100 \,\color{red} {>} \, 85 \, 099 \\ 30\, 000\, \color{red} {=} \, \underbrace{29 \, 000 + 1\, 000}_{30 \, 000} \)

\( \underbrace{70 \, 000 + 30 \, 000} _{100 \, 000} \,\color{red} {>} \, 99 \, 000 \\ \underbrace{80 \, 000 + 10 \, 000}_{90 \, 000} \, \color{red} {<} \, 99 \, 000 \\ \underbrace{ 90 \, 000 + 9000}_{99\, 000} \, \color{red} {=} \, 99 \, 000\)

Bài 2 trang 170 SGK toán 3

Đề bài

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

\(a) \,\, 41\, 590; \, 41\, 800; \, 42\, 360; \, 41\, 785\)

\(b) \,\, 27\, 898; \, 27\, 989; \, 27\, 899; \, 27\, 998\)

Bài giải

a) Ta có: \( 41 \, 590 < \, 41 \, 785 < \, 41 \, 800 < 42 \, 360\)

Do đó số lớn nhất là \(42 \, 360\)

b) Ta có: \(27 \, 898 < 27\, 899 < 27 \, 989 < 27 \, 998\)

Số lớn nhất là \(27 \, 998\)

Bài 3 trang 170 SGK toán 3

Đề bài

Viết các số \(69\, 725; \, 70\, 100; \, 59\, 825; \, 67\, 925\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài giải

Ta có: \(59 \, 825 < 67 \, 925 < 69 \, 725 < 70 \, 100\)

Do đó các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\(\bf 59 \, 825; \, 67 \, 925; \, 69 \, 725; \, 70 \, 100\)

Bài 4 trang 170 SGK toán 3

Đề bài

Viết các số \(64\, 900;\, 46\, 900; \, 96\, 400;\, 94\, 600\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải

Ta có:

\(96 \, 400 > 94 \, 600 > 64 \, 900 > 46 \, 900\)

Do đó các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

\(\bf 96\, 400; \, 94\, 600; \, 64 \, 900; \, 46\, 900\)

Bài 5 trang 170 SGK toán 3

Đề bài

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

\(A. \, 2935;\, 3914; \, 2945\)

\(B.\, 6840;\, 8640;\, 4860\)

\(C. \, 8763; \, 8843; \, 8853\)

\(D.\, 3689; \, 3699; \, 3690\)

Bài giải

Ở đáp án \(C\) ta có: \(8763 < 8843 < 8853\)

Vậy đáp án đúng là \(C. \, 8763; \, 8843; \, 8853\)

» Bài tiếp theo: Toán lớp 3 trang 171

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 170 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM