Toán lớp 3 trang 171: Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3

Xuất bản ngày 31/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 171 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài trang 171 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 171 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập trang 171 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 171 sách giáo khoa

Bài 1 trang 171 SGK toán 3

Đề bài

Tính nhẩm:

\(a)\,\, 30000 + 40000 – 50000 =\)

\(80000 – (20000 + 30000 ) =\)

\(80000 – 20000 – 30000 =\)

\(b) \,\, 3000 \times 2 : 3 =\)

\(4800 : 8 \times 4 =\)

\(4000 : 5 : 2 =\)

Bài giải

\(\begin{align} a)\,\, 30000 + 40000 – 50000 &= 70 000 - 50 000 \\ &= 20 000 \end{align}\)

\(\begin{align} 80000 – (20000 + 30000 ) &= 80 000 - 50 000 \\ &= 30 000 \end{align}\)

\(\begin{align} 80000 – 20000 – 30000 &= 60 000 - 30 000 \\ &= 30 000 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \,\, 3000 \times 2 : 3 &= 6 000 : 3 \\ &= 2000 \end{align}\)

\(\begin{align} 4800 : 8 \times 4 &= 600 \times 4 \\ &= 2400 \end{align}\)

\(\begin{align} 4000 : 5 : 2 &= 800 : 2 \\ &= 400 \end{align}\)

Bài 2 trang 171 SGK toán 3

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 4083 + 3269\)                     \(b) \,\, 37 246 + 1 765\)

\(8763 - 2469\)                          \(6000 - 879\)

\(c) \,\, 3608 \times 4\)                          \(d) \,\, 40 068 : 7\)

\(6047 \times 5\)                               \(6004 : 5\)

Bài giải

a)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,4083 \\ & + \\ & \,\,\,3269 \\ \end{align}}{\,\,\,\,7352} \)                              \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8763 \\ & - \\ & \,\,\,2469 \\ \end{align}}{\,\,\,\,6294} \)

b)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,37246 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,1765 \\ \end{align}}{\,\,\,\,39011} \)                            \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,6000 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,\,879 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,5121} \)

c)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,3608 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{14432}}\)                               \(\dfrac{\begin{align} & \,\,6047 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{\,30235}}\)

d)  \(\left. \begin{matrix} 40068\,\, \\ \begin{align} & \,50 \\ & \,\,\,\,16 \\ & \,\,\,\,\,\,\,28 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, 0 \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{5724} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{matrix} 6004\,\, \\ \begin{align} & 10 \\ & \,\,\,00 \\ & \,\,\,\,\,\,04 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\, 4 \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{1200} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \)

Bài 3 trang 171 SGK toán 3

Đề bài

Tìm \(x:\)

\(a) \,\, 1999 + x = 2005\)

\(b) \,\, x \times 2 = 3998\)

Bài giải

\(\begin{align} a) \,\, 1999 + x &= 2005 \\ x &= 2005 - 1999 \\ x &= 6 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \,\, x \times 2 &= 3998 \\ x &= 3998 : 2 \\ x &= 1999 \end{align}\)

Bài 4 trang 171 SGK toán 3

Đề bài

Mua \(5\) quyển sách cùng loại phải trả \(28500\) đồng. Hỏi mua \(8\) quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Bài giải

Tóm tắt:

\(5\) quyển sách: \(28500\) đồng.

\(8\) quyển sách: \(...\) đồng?

Bài giải:

Mua một quyển sách hết số tiền là:

\(28500 : 5 = 5700\) (đồng)

Mua \(8\) quyển vở hết số tiền là:

\(5700 \times 8 = 45600\) (đồng)

Đáp số: \(45600\) đồng.

» Xem thêmToán lớp 3 trang 172

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 171 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM