Toán lớp 3 trang 169: Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3

Xuất bản: 31/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 169 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 169 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 169 sách giáo khoa

Bài 1 trang 169 SGK toán 3

Xem lời giải bài 1 trang 169 sgk toán 3

Bài 2 trang 169 SGK toán 3

Đề bài

Đọc các số (theo mẫu):

\( 36\, 982; \, 54 \, 175; \, 90 \, 631; \, 14 \, 034; \, 8066; \, 71\, 459; \, 48\, 307; \, 2003; \, 10\, 005\)

Mẫu: \(\bf 36 \, 982\) đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai

Bài giải

\(54 \, 175\) đọc là: Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.

\(90 \, 631\) đọc là: Chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt.

\(14 \, 034\) đọc là: Mười bốn nghìn không trăm ba mươi tư.

\(8066\) đọc là: Tám nghìn không trăm sáu mươi sáu.

\(71 \, 459\) đọc là: Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín.

\(48 \, 307\) đọc là: Bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy.

Bài 3 trang 169 SGK toán 3

Đề bài

a) Viết các số : \(9725; \, 6819; \, 2096; \, 5204; \, 1005\) (theo mẫu):

Mẫu: \(\bf 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5\)

b) Viết các tổng theo mẫu:

\(4000 + 600 + 30 + 1\)

\(7000 + 500 + 90 + 4\)

\(9000 + 900 + 90 + 9\)

\(9000 + 90\)

\(9000 + 9\)

Mẫu: \(\bf 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631\)

Bài giải

a) 

\(6819 = 6000 + 800 + 10 + 9\)

\(2096 = 2000 + 90 + 6\)

\(5204 = 5000 + 200 + 4\)

\(1005 = 1000 + 5\)

b)

\(4000 + 600 + 30 + 1 = \bf 4631\)

\(7000 + 500 + 90 + 4 = \bf 7594\)

\(9000 + 900 + 90 + 9 = \bf 9999\)

\(9000 + 90 = \bf 9090\)

\(9000 + 9 = \bf 9009\)

Bài 4 trang 169 SGK toán 3

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(a)\,\, 2005; \, 2010; \, 2015; \, …;\, …\)

\(b) \,\, 14\, 300; 14 \, 400; 14 \, 500; \, …; \, …\)

\(c) \,\, 68\, 000; \, 68\, 010; \, 68 \, 020; \, …; \, …\)

Bài giải

a) Hai số hạng liền kề hơn kém nhau \(5\) đơn vị, do đó ta điền được như sau:

\( 2005; \, 2010; \, 2015; \, \bf 2020 ;\, 2025\)

b)  Hai số hạng liền kề hơn kém nhau \(100\) đơn vị, do đó ta điền được:

\(14\, 300; 14 \, 400; 14 \, 500; \, \bf 14\, 600; \, 14 \, 700\)

c) Hai số hạng liền kề hơn kém nhau \(10\) đơn vị, do đó ta điền được:

\(68\, 000; \, 68\, 010; \, 68 \, 020; \, \bf 68 \, 030 ; \, 68\, 040\)

» Bài tiếp theoToán lớp 3 trang 170

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 169 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM