Toán lớp 3 trang 148: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3

Xuất bản: 18/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 148 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài trang 148 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

   Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 148 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập trang 148 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 148 sách giáo khoa

Bài 1 trang 148 SGK toán 3

Đề bài

Bài giải

  • Hàng 1: \(99\,602;\,99\,603;\,99\,604;\,\)
  • Hàng 2: \(18\,400;\,18\,500;\,18\,600\)
  • Hàng 3: \(91\,000; \,92\,000;\,93\,000\)

Bài 2 trang 148 SGK toán 3

Đề bài

Hãy điền dấu \((>, \, <, \, =) \) thích hợp vào chỗ trống:

\(\begin{align} a) \, \, & 8357 \, ... \, 8257 \\ & 36 \, 478 \, ... \, 36 \, 488 \\ & 89 \, 429 \, ... \, 89 \, 420 \\ & 8398 \, ... \, 10 \, 010 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \, \, & 3000 + 2 \, ... \, 3200 \\ & 6500 + 200 \, ... \, 6621 \\ & 8700 - 700 \, ... \, 8000 \\ & 9000 + 900 \, ... \, 10 \, 000 \end{align}\)

Bài giải

\(\begin{align} a) \, \, & 8357 \, \color{red} {>} \, 8257 \\ & 36 \, 478 \, \color{red} {<} \, 36 \, 488 \\ & 89 \, 429 \, \color{red} {>} \, 89 \, 420 \\ & 8398 \, \color{red} {<} \, 10 \, 010 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \, \, & 3000 + 2 \, \color{red} {<} \, 3200 \\ & \underbrace{6500 + 200}_{6700} \,\color{red} {>} \, 6621 \\ & \underbrace{8700 - 700}_{8000} \, \color{red} {=} \, 8000 \\ & \underbrace{9000 + 900}_{9900} \, \color{red} {<} \, 10 \, 000 \end{align}\)

Bài 3 trang 148 SGK toán 3

Đề bài

Tính nhẩm:

\(\begin{align} a) \,\, & 8000 - 3000 = \\ & 6000 + 3000 = \\ & 7000 + 500 = \\ & 9000 + 900 + 90 = \end{align}\)

\(\begin{align} b) \,\, & 3000 \times 2 = \\ & 7600 - 300 = \\ & 200 + 8000 : 2 = \\ & 300 + 4000 \times 2 = \end{align}\)

Bài giải

\(\begin{align} a) \,\, & 8000 - 3000 = 5000\\ & 6000 + 3000 = 9000\\ & 7000 + 500 = 7500\\ & 9000 + 900 + 90 = 9990 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \,\, & 3000 \times 2 = 6000 \\ & 7600 - 300 = 7300 \\ & 200 + 8000 : 2 = 200 + 4000 = 4200 \\ & 300 + 4000 \times 2 = 300 + 8000 = 8300\end{align}\)

Bài 4 trang 148 SGK toán 3

Đề bài

a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

b) Tìm số bé nhất có năm chữ số

Bài giải

a) Số lớn nhất có năm chữ số là: \(\bf 99 \, 999\)

b) Số bé nhất có năm chữ số là: \(\bf 10 \, 000\)

Bài 5 trang 148 SGK toán 3

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 3254 + 2473\)                    \(b) \,\, 8460 : 6\)

     \(8326 - 4916\)                        \(1326 \times 3\)

Bài giải

a)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,3254 \\ & + \\ & \,\,\, 2473 \\ \end{align}}{\,\,\,\,5727} \)                             \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8326 \\ & - \\ & \,\,\, 4916 \\ \end{align}}{\,\,\,\,3410} \)

b)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 8460 \\ 24 \,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,06 \\ & \,\,\,\,\,\,\,00 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{1410} \\ {} \\ {} \\ {} \end{matrix} \)                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,1326 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{\bf \,\,3978 }} \)

» Bài tiếp theoToán lớp 3 trang 149

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập toán 3 trang 148. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM