Toán lớp 3 trang 149: Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3

Xuất bản: 18/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 149 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 149 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 149 sách giáo khoa

Bài 1 trang 149 SGK toán 3

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(a) \,\, 3897; \, 3898; \, …; \, …; \, …; \, …\)

\(b) \,\, 24\, 686; \, 24 \, 687; \, …; \, …; \, …; \, …\)

\(c) \,\, 99 \, 995; \, 99 \, 996; \, …; \, …; \, …; \, …\)

Bài giải

\(a) \,\, 3897; \, 3898; \, \bf 3899; \, 3900; \, 3901; \, 3902\)

\(b) \,\, 24\, 686; \, 24 \, 687; \, \bf 24 \, 688; \, 24 \, 689; \, 24 \, 690; \, 24 \, 691\)

\(c) \,\, 99 \, 995; \, 99 \, 996; \, \bf 99 \, 997; \, 99 \, 998; \, 99 \, 999; \, 100 \, 000\)

Bài 2 trang 149 SGK toán 3

Đề bài

Tìm \(x:\)

\(a) \,\, x + 1536 = 6924\)               \(b) \,\, x - 636 = 5618\)

\(c) \,\, x \times 2 = 2826\)                     \(d) \,\, x : 3 = 1628\)

Bài giải

\(\begin{align} a) \,\, x + 1536 &= 6924 \\ x &= 6924 - 1536 \\ x &= 5388 \end{align} \)

\(\begin{align} b) \,\, x - 636 &= 5618 \\ x &= 5618 + 636 \\ x &= 6254 \end{align} \)

\(\begin{align} c) \,\, x \times 2 &= 2826 \\ x &= 2826 : 2 \\ x &= 1413 \end{align} \)

\(\begin{align} d) \,\, x : 3 &= 1628 \\ x &= 1628 \times 3 \\ x &= 4884 \end{align}\)

Bài 3 trang 149 SGK toán 3

Đề bài

Một đội thủy lợi đào được \(315m\) mương trong \(3\) ngày. Hỏi trong \(8\) ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Bài giải

Mỗi ngày đội đào được số mét mương là:

\(315 : 3 = 105 \, (m)\)

\(8\) ngày đội đào được số mét mương là:

\(105 \times 8 = 840 \, (m)\)

Đáp số: \(840m\) mương

Bài 4 trang 149 SGK toán 3

Xem đáp án:Bài 4 trang 149 SGK toán 3

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập Toán 3 trang 149. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM