Toán lớp 3 trang 136 - 137: Giải bài tập trang 136 - 137 SGK Toán 3

Xuất bản: 17/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 136 - 137 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 136 và 2,3 trang 137 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

   Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 136 - 137 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập trang 136 và 137 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 136 - 137 sách giáo khoa

Bài 1 trang 136 SGK toán 3

Đề bài

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp \(3\) ở một trường tiểu học:

Lớp \(3A\) \(3B\) \(3C\) \(3D\)
Số học sinh giỏi \(18\) \(13\) \(25\) \(15\)

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp \(3B\) có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp \(3D\) có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp \(3C\) có nhiều hơn lớp \(3A\) bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Bài giải

a) Lớp \(3B\) có \(13\) học sinh giỏi.

Lớp \(3D\) có \(15\) học sinh giỏi.

b) Lớp \(3C\) có nhiều hơn lớp \(3A\) số học sinh giỏi là:

\(25 - 18 = 7\) (học sinh)

c) Lớp có nhiều học sinh giỏi nhất là lớp \(3C\) 

Lớp có ít học sinh giỏi nhất là lớp \(3B\).

Bài 2 trang 137 SGK toán 3

Đề bài

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Lớp \(3A\) \(3B\) \(3C\) \(3D\)
Số cây \(40\) \(25\) \(45\) \(28\)

a) Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp \(3A\) và \(3C\) trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp \(3D\) trồng được ít hơn lớp \(3A\) bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp \(3B\) bao nhiêu cây?

Bài giải

Dựa vào bảng số liệu trên ta có:

\(25 < 28 < 40 < 45\)

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là lớp \(3C\)

Lớp trồng được ít cây nhất là lớp \(3B\)

b) Hai lớp \(3A\) và \(3C\) trồng được tất cả số cây là:

\(40 + 45 = 85\) (cây)

c) Lớp \(3D\) trồng được ít hơn lớp \(3A\) số cây là:

\(40 - 28 = 12\) (cây)

Lớp \(3D\) trồng được nhiều hơn lớp \(3B\) số cây là:

\(28 - 25 = 3\) (cây)

Bài 3 trang 137 SGK toán 3

Đề bài

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Vải Tháng
  \(1\) \(2\) \(3\)
Trắng \(1240m\) \(1040m\) \(1475m\)
Hoa \(1875m\) \(1140m\) \(1575m\)

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng \(2\) cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng \(3\), vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Bài giải

Dựa vào bảng số liệu đã cho ta có:

a) Tháng \(2\) cửa hàng bán được \(1040m\) vải trắng, \(1140m\) vải hoa

b) Trong tháng \(3\), số vải hoa được nhiều hơn vải trắng là:

\(1575 - 1475 = 100 \, (m)\)

c) Tháng \(1\) cửa hàng đã bán \(1875m\) vải hoa, tháng \(2\) cửa hàng đã bán \(1140m\) vải hoa, tháng \(3\) cửa hàng đã bán \(1575m\) vải hoa.

Xem thêm bài tiếp theoToán lớp 3 trang 138 - 139

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 136 - 137 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM