Lý thuyết làm quen với thống kê số liệu

Xuất bản: 17/12/2019 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết làm quen với thống kê số liệu và các dạng bài toán thường gặp sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức lý thuyết đã được học.

Những kiến thức lý thuyết làm quen với thống kê số liệu cần nhớ được chúng tôi tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ giúp các em học sinh cùng ôn tập lại và nắm vững các kiến thức đã được học, góp phần giúp các em học tốt môn Toán lớp 3.

Kiến thức làm quen với thống kê số liệu

Dãy số liệu là gì?

Dãy số liệu là các số được thống kê và viết theo hàng.

Ví dụ:

 • - Viết các số viên bi của bốn bạn ta được dãy số liệu:

\(10\) viên; \(5\) viên; \(8\) viên; \(12\) viên.

 • Viết các các số đo chiều cao của năm bạn ta được dãy số liệu:

\(135cm\); \(120 cm\); \(144 cm\); \(122 cm\); \(150 cm\).

Bảng số liệu là gì?

Bảng số liệu là các số liệu được ghi dưới dạng bảng.

Ví dụ:

Bảng số liệu số thóc bán được trong \(3\) ngày:

Ngày\(1\)\(2\)\(3\)
Số thóc\(50\)\(65\)\(40\)

Bảng số liệu số gà của \(4\) gia đình:

Gia đìnhBác LanBác HuyềnBác NgaBác Hồng
Số con gà\(12\)\(14\)\(18\)\(10\)

Các dạng toán
làm quen với thống kê số liệu.

Dạng toán thường gặp

Dạng 1: Đọc số liệu trong dãy số liệu hoặc bảng thống kê cho trước.

- Quan sát dãy số liệu và bảng thống kê rồi đọc các thông tin.

Ví dụ: Bốn bạn Hoa, Hồng, Trang, Yến có chiều cao lần lượt là:  \(129cm;\,\,\,132cm;\,\,\,125cm;\,\,\,136cm\)

Chiều cao của bạn Trang là bao nhiêu ?

Giải

Theo dãy số liệu đã cho ta có chiều cao của Trang là \(125cm\)

Dạng 2: So sánh và tính toán với các số liệu

- Đọc các số liệu trong bảng.

- Tính toán với các số liệu vừa tìm được theo yêu cầu của bài toán.

Ví dụ: Bốn bạn Hoa, Hồng, Trang, Yến có chiều cao lần lượt là: \(129cm;\,\,\,132cm;\,\,\,125cm;\,\,\,136cm\)

Chiều cao của bạn cao nhất hơn chiều cao của bạn thấp nhất bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải:

Bạn cao nhất là Yến, chiều cao \(136cm\)

Bạn thấp nhất là Trang, chiều cao là \(125cm\)

Chiều cao của Yến hơn chiều cao của Trang số xăng-ti-mét là: \(136 - 125 = 11\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(11cm\)

Dạng 3

: Hoàn thành bảng thống kê hoặc dãy số liệu.

Dựa vào các số liệu đã cho để hoàn thành bảng thống kê hoặc dãy số liệu.

Ví dụ: Cho số cây trồng được của một xã vào các năm \(2017;2018;2019\) lần lượt là: \(123;\,\,121;\,\,134\) cây.

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:

Năm\(2017\)\(2018\)\(2019\)
Số cây

Giải

Năm\(2017\)\(2018\)\(2019\)
Số cây\(123\)\(121\)\(134\)

Bài toán ôn tập

Bài tập 1

Đề bài

Nhà lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: Chó, gà, lợn, mèo được dãy  số liệu \(12 kg; 4kg; 60kg; 3kg\)

Con lợn cân nặng:... \(kg\)

Đáp án: Con lợn cân nặng \(60kg\)

Bài tập 2

Đề bài

Nhà lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: Chó, gà, lợn, mèo được dãy  số liệu \(12 kg; 4kg; 60kg; 3kg\)

Con lợn nặng hơn con chó số ki-lô-gam là:

 • A. \(58\)
 • B. \(48\)
 • C. \(57\)
 • D. \(9\)

Đáp án: B. \(48\)

 • Con lợn nặng: \(60kg\)
 • Con chó nặng: \(12kg\)

\(60 - 12 = 48kg\)

Bài tập 3

Đề bài

Nhà lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: Chó, gà, lợn, mèo được dãy  số liệu \(12 kg; 4kg; 60kg; 3kg\)

 • A. Chó
 • B. Gà
 • C. Mèo
 • D. Lợn

Đáp án: C. Mèo

Tham khảo thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM