Toán lớp 3 trang 135: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3

Xuất bản: 17/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 135 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

   Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 135 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 135 sách giáo khoa

Bài 1 trang 135 SGK toán 3

Đề bài

Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là:

\(129cm, \, 132cm, \, 125cm, \, 135cm\)

Dựa vào dãy số liệu trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?

Bài giải

Dựa vào số liệu đã cho ta có:

a) Hùng cao \(125cm\)

Dũng cao \(129cm\)

Hà cao \(132cm\)

Quân cao \(135cm\)

b) Dũng cao hơn Hùng số xăng-ti-mét là:

\(129 - 125 = 4 \, (cm)\)

Hà thấp hơn Quân số xăng-ti-mét là:

\(135 - 132 = 3 \, (cm)\)

Hùng cao \(125cm\), Hà cao \(132cm\), do đó Hà cao hơn Hùng.

Dũng cao \(129cm\) và Quân cao \(135cm\), do đó Dũng thấp hơn Quân.

Bài 2 trang 135 SGK toán 3

Đề bài

Dãy các chủ nhật của tháng \(2\) năm \(2004\) là các ngày: \(1, \, 8, \, 15, \, 22, \, 29\)

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng \(2\) năm \(2004\) có mấy chủ nhật?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày \(22\) là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Bài giải

Dựa vào số liệu trên ta có:

a) Tháng \(2\) năm \(2004\) có \(5\) chủ nhật.

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày \(1\) tháng \(2\).

c) Ngày \(22\) là chủ nhật thứ tư trong tháng.

Bài 3 trang 135 SGK toán 3

Đề bài

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:

Bài 3 trang 135 SGK toán 3

Hãy viết dãy số ki-lô-gam gạo của \(5\) bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải

Ta có: \(35kg < 40kg < 45kg < 50kg < 60kg\)

a) 

Số ki-lô-gam gạo của \(5\) bao gạo trên được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\(35kg; \, 40kg; \, 45kg; \, 50kg; \, 60kg.\)

b)

Số ki-lô-gam gạo của \(5\) bao gạo trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

\(60kg; \, 50kg; \, 45kg; \, 40kg; \, 35kg.\)

Bài 4 trang 135 SGK toán 3

Đề bài

Cho dãy số liệu sau:

\(5, \, 10, \, 15, \, 20, \, 25, \, 30, \, 35, \, 40, \, 45\)

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? Số \(25\) là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy?

Bài giải

Nhìn vào dãy số trên ta có:

a) Dãy số trên có tất cả \(9\) số.

Số \(25\) là số thứ năm trong dãy.

b) Số thứ ba trong dãy là số \(15\)

Số thứ ba lớn hơn số thứ nhất trong dãy số đơn vị là:

\(15 - 5 = 10\) (đơn vị)

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất trong dãy (\(10 > 5\))

Xem thêm: Toán lớp 3 trang 136 - 137

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 135 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM