Toán lớp 3 trang 105: Giải bài tập trang 105 SGK Toán 3

Xuất bản: 05/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 105 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 105 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải bài tập trang 105 sách giáo khoa Toán 3

Bài 1 trang 105 SGK toán 3

Câu hỏi

Tính nhẩm:

\(7000 - 2000 = \)                    \(9000 - 1000 =\)

\(6000 - 4000 =\)                    \(10\, 000 - 8000 =\)

Đáp án

\(7000 - 2000 = 5000\)          \(9000 - 1000 = 8000\)

\(6000 - 4000 = 2000\)         \(10\, 000 - 8000 = 2000\)

Bài 2 trang 105 SGK toán 3

Câu hỏi

Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: \(5700 - 200 = 5500\)        \(8400 - 3000 = 5400\)

\(3600 - 600 =\)                         \(6200 - 4000 =\)

\(7800 - 500 =\)                         \(4100 - 1000 =\)

\(9500 - 100 =\)                         \(5800 - 5000 =\)

Đáp án

\(3600 - 600 = \bf 3000\)               \(6200 - 4000 = \bf 2200\)

\(7800 - 500 = \bf 7300\)               \(4100 - 1000 = \bf 3100\)

\(9500 - 100 = \bf 9400\)                \(5800 - 5000 = \bf 800\)

Bài 3 trang 105 SGK toán 3

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 7284 - 3528\)                  \(b) \,\, 6473 - 5645\)

\(9061 - 4503\)                       \(4492 - 833\)

Đáp án

a)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,7284 \\ & - \\ & \,\,\, 3528 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 3756} \)                         \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,9061 \\ & - \\ & \,\,\, 4503 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 4558} \)

b) \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,6473 \\ & - \\ & \,\,\, 5645 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\,\,\,\, 828} \)                          \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,4492 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,\, 833 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 3659} \)

Bài 4 trang 105 SGK toán 3

Câu hỏi

Một kho có \(4720 kg\) muối, lần đầu chuyển đi \(2000kg\) muối, lần sau chuyển đi \(1700 kg\) muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (giải thích bằng hai cách)

Đáp án

Cách 1:

Số muối còn lại sau khi chuyển đi lần đầu là:

\(4720 - 2000 = 2720 \, (kg)\)

Số muối còn lại sau khi chuyển đi lần sau là:

\(2720 - 1700 = 1020 \, (kg) \)

Đáp số: \(1020kg\) muối

Cách 2:

Số muối đã chuyển đi trong cả hai lần là:

\(2000 + 1700 = 3700 \, (kg)\)

Số muối còn lại sau khi chuyển đi hai lần là:

\(4720 - 3700 = 1020 \, (kg)\)

Đáp số: \(1020kg\) muối

» Bài tiếp theo: Toán lớp 3 trang 106

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 105 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM