Toán lớp 3 trang 104: Giải bài tập trang 104 SGK Toán 3

Xuất bản: 05/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 104 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 104 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Kiến thức cần nhớ

\(8697 - 5698 = ?\)
\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8697 \\ & - \\ & \,\,\, 5698 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 2999}\)

Ta thực hiện phép trừ từ phải qua trái:

\(7\) không trừ được cho \(8\), lấy \(17\) trừ \(8\) bằng \(9\), viết \(9\), nhớ \(1\)

\(9\) thêm \(1\) bằng \(10\), \(19\) trừ \(10\) bằng \(9\), viết \(9\), nhớ \(1\)

\(6\) thêm \(1\) bằng \(7\), \(16\) trừ \(7\) bằng \(9\), viết \(9\), nhớ \(1\)

\(5\) thêm \(1\) bằng \(6\), \(8\) trừ \(6\) bằng \(2\), viết \(2\),

\(8697 - 5698 = 2999\)

Giải bài tập trang 104 sách giáo khoa Toán 3

Bài 1 trang 104 SGK toán 3

Câu hỏi

Tính:

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,6385 \\ & - \\ & \,\,\,2927 \\ \end{align}}{} \)                                 \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,7563 \\ & - \\ & \,\,\,4908 \\ \end{align}}{} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8090 \\ & - \\ & \,\,\,7131 \\ \end{align}}{} \)                                 \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,3561 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,\,924 \\ \end{align}}{} \)

Bài giải

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,6385 \\ & - \\ & \,\,\,2927 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 3458} \)                             \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,7563 \\ & - \\ & \,\,\,4908 \\ \end{align}}{ \bf \,\,\,\, 2655} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8090 \\ & - \\ & \,\,\,7131 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\,\,\, 959} \)                             \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,3561 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,\,924 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\,\, 2637 } \)

Bài 2 trang 104 SGK toán 3

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 5482 - 1956\)               \(b) \,\, 9996 - 6669\)

\(8695 - 2772\)                   \(2340 - 512\)

Bài giải

a)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,5481 \\ & - \\ & \,\,\,1956 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 3525} \)                          \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8695 \\ & - \\ & \,\,\,2772 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 5923} \)

b) \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,9996 \\ & - \\ & \,\,\,6669 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 3327} \)                           \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,2340 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,\,512 \\ \end{align}}{\bf \,\,\,\, 1828} \)

Bài 3 trang 104 SGK toán 3

Câu hỏi

Một cửa hàng có \(4283m\) vải, đã bán được \(1635m\) vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

\(4283 - 1635 = 2648 \, (m)\)

Đáp số: \(2648\) mét vải

Bài 4 trang 104 SGK toán 3

Câu hỏi

Vẽ đoạn thẳng \(AB\) có độ dài \(8 cm\) rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bài giải

Bước 1: Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét vẽ đoạn thẳng \(AB = 8cm\)

Bước 2: Ta có \(8 : 2 = 4 \, (cm)\)

Bước 3: Đặt vạch \(0cm\) của thước trùng với điểm \(A\), mép thước trùng với đoạn thẳng \(AB\), chấm điểm \(O\) trên đoạn thẳng \(AB\) sao cho \(O\) ứng với vạch \(4cm\) của thước.

Khi đó ta vẽ được điểm \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)

Bài 4 trang 104 SGK toán 3

» Bài tiếp theo: Toán lớp 3 trang 105

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 104 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM