Toán lớp 3 trang 101: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

Xuất bản: 04/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 101 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

   Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 101 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải bài tập trang 101 sách giáo khoa Toán 3

Bài 1 trang 101 SGK Toán 3

Câu hỏi

Hãy điền dấu \((<, /, <, \, =)\) thích hợp vào chỗ trống

a)
\(7766 \, ... \, 7676\)
\(8453 \, ... \, 8435\)
\(9102 \, ... \, 9120\)
\(5005 \, ... \, 4905\)
b)
\(1000g \, ... \, 1kg\)
\(950g \, ... \, 1kg\)
\(1km\, ... \, 1200m\)
\(100 \, \text{phút} \, ... \, 1 \, \text{giờ} \, 30 \, \text{phút}\)

Lời giải

a)    
\(7766 \, \color{red} {>} \, 7676\)
\(8453 \,\color{red} {>} \, 8435\)
\(9102 \, \color{red} {<} \, 9120\)
\(5005 \, \color{red} {>} \, 4905\)
b)    
\(1000g \, \color{red} {=} \, \underbrace{1kg}_{1000g}\)
\(950g \, \color{red} {<} \, \underbrace{1kg}_{1000g}\)
\( \underbrace{1km}_{1000m} \, \color{red} {<} \, 1200m\)
\(100 \, \text{phút} \,\color{red} {>} \, \underbrace{1 \, \text{giờ} \, 30 \, \text{phút}}_{90 \, \text{phút}}\)

Bài 2 trang 101 SGK Toán 3

Câu hỏi

Viết các số \(4208, \, 4802, \, 4280, \, 4082.\)

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải

Ta có: \(4082 < 4208 < 4280 < 4802\)

a) Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\(4082; \, 4208; \, 4280; \, 4802\)

b) Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

\(4802; \, 4280; \, 4208; \, 4082.\)

Bài 3 trang 101 SGK Toán 3

Câu hỏi

Viết :

a) Số bé nhất có ba chữ số

b) Số bé nhất có bốn chữ số

c) Số lớn nhất có ba chữ số

d) Số lớn nhất có bốn chữ số

Lời giải

a) Số bé nhất có ba chữ số là: \(\bf 100\)

b) Số bé nhất có bốn chữ số là: \(\bf 1000\)

c) Số lớn nhất có ba chữ số là: \(\bf 999\)

d) Số lớn nhất có bốn chữ số là: \(\bf 9999\)

Bài 4 trang 101 SGK Toán 3

Câu hỏi

a) Trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) ứng với số nào?

Đề bài 4 trang 101 SGK Toán 3 câu a


 

b) Trung điểm của đoạn thẳng \(CD\) ứng với số nào?

Đề bài 4 trang 101 SGK Toán 3 câu b
 

Lời giải

» Tham khảoLý thuyết điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng

a) Độ dài đoạn thẳng \(AB\) dài \(600\)

Ta có: \(600 : 2 = 300\)

Do đó trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) ứng với  số \(300\)

b) Độ dài đoạn thẳng \(CD\) là: \(5000 - 1000 = 4000\)

Ta có: \(4000 : 2 = 2000\)

Do đó trung điểm của đoạn thẳng \(CD\) ứng với số \(2000\)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 101 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM