Toán 7 Cánh Diều trang 7 : Giải bài tập trang 7 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 2

Xuất bản: 11/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 7 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 2

Bài 1 trang 7 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web https://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

- Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

- Bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 232, 25 362, 24 622

Bai 1 trang 7 Toan 7 Canh Dieu tap 2

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu?

Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

Bài giải

- Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên không phải là dãy số liệu.

- Dãy dữ liệu thứ hai là độ dài bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên là dãy số liệu.

Bài 2 trang 7 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Bai 2 trang 7 Toan 7 Canh Dieu tap 2

Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 3. Theo em, bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?

Bài giải

Lớp 7A:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 15

Tổng số học sinh của lớp 7A là: \(25 + 15 = 40\)

Lớp 7B:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 30

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 10

Tổng số học sinh của lớp 7B là: \(30 + 10 = 40\)

Lớp 7C:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 20

Tổng số học sinh của lớp 7C là: \(25 + 20 = 45 > 40\)

Vậy bạn Thảo đã nhập nhầm số liệu của lớp 7C

Bài 3 trang 7 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

Bai 3 trang 7 Toan 7 Canh Dieu tap 2 - Anh 1

a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Bai 3 trang 7 Toan 7 Canh Dieu tap 2 - anh 2

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?

Bài giải

a)

Năm 1979:

+        Dân số Việt Nam là 53 triệu người.

+        Dân số Thái Lan là 46 triệu người

® Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan năm 1979 là: \(\dfrac{{53000000}}{{46000000}} = \dfrac{{53}}{{46}}\)

Tương tự ta có bảng số liệu sau:

Năm19791989199920092019
Dân số Việt Nam (triệu người)5367798796
Dân số Thái Lan (triệu người)4656626770
Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan\(\dfrac{{53}}{{46}}\)\(\dfrac{{67}}{{56}}\)\(\dfrac{{79}}{{62}}\)\(\dfrac{{87}}{{67}}\)\(\dfrac{{96}}{{70}}\)

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm 2019 \((\dfrac{{96}}{{70}} = \dfrac{{48}}{{35}}).\)

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Xem tiếp: Toán 7 Cánh Diều trang 12 tập 2

Xem thêm:

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM