Toán 7 Cánh Diều trang 34 : Giải bài tập trang 34 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 2

Xuất bản: 11/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 34 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2 trang 34 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 2

Bài 1 trang 34 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Biểu đồ cột ở Hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (ước đạt) của tỉnh Bình Dương vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Bai 1 trang 34 Toan 7 Canh Dieu tap 2 anh 1
 

a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016?

b) Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là bao nhiêu tỉ đô la Mỹ?

c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Bai 1 trang 34 Toan 7 Canh Dieu tap 2 anh 2
 

Bài giải

a) Tỉ số phần trăm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 là:

\(\dfrac{{27,755}}{{19,257}}.100 = 144,129 \approx 144,13\)%

Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng 44,13% so với năm 2016.

b) Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 là:

\(19,257 + 21,908 + 24,032 + 25,287 + 27,755 = 118,239\)(tỉ đô la Mỹ)

Vậy trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là:

\(118,239:5 = 23,6478\)(tỉ đô la Mỹ)

c) Tỉ số giữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước năm 2016 là: \(\dfrac{{19,257}}{{176,6}} \approx 0,11\)

Tương tự, ta có bảng số liệu:

Năm 2016 2017 2018 2019 2020
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước (tỉ đô la Mỹ) 176,6 214,0 243,5 264,2 282,7
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương (tỉ đô la Mỹ) 19,257 21,908 24,032 25,287 27,755
Tỉ số giữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước \(\dfrac{{19,257}}{{176,6}}\) \(\dfrac{{21,908}}{{214,0}}\) \(\dfrac{{24,032}}{{243,5}}\) \(\dfrac{{25,287}}{{264,2}}\) \(\dfrac{{27,755}}{{282,7}}\)

Bài 2 trang 34 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm 1804, 1927, 1959, 1974, 1987, 1999, 2011. Giả sử dân số thế giới tại các năm m và n (m < n) lần lượt là và b. Ta gọi tốc độ tăng dân số từ năm m đến năm n là tỉ số \(\dfrac{{b - a}}{{n - m}}\).

Bai 2 trang 34 Toan 7 Canh Dieu tap 2 anh 1

a) Tính tốc độ tăng dân số thế giới:

- Từ năm 1804 đến năm 1927;

- Từ năm 1999 đến năm 2011.

b) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927?

c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Bai 2 trang 34 Toan 7 Canh Dieu tap 2 anh 2

d) Nêu nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011.

Bài giải

a)

-        Từ năm 1804 đến năm 1927:

Dân số thế giới tại các năm 1804 và 1927 lần lượt là 1 tỉ người và 2 tỉ người. Vậy tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927 là:

\(\dfrac{{2 - 1}}{{1927 - 1804}} = 0,008\)

-        Tương tự, tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 là:

\(\dfrac{{7 - 6}}{{2011 - 1999}} = 0,08\)

b) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927 là:

\(\dfrac{{0,08}}{{0,008}} = 10\) (lần)

c)

Dân số thế giới tăng từ 1 tỉ người (năm 1804) lên 2 tỉ người (năm 1927) cần: \(1927 - 1804 = 123\)(năm)

Tương tự, ta có bảng số liệu sau:

Dân số thế giới tăng (tỉ người) Từ 1 lên 2 Từ 2 lên 3 Từ 3 lên 4 Từ 4 lên 5 Từ 5 lên 6 Từ 6 lên 7
Thời gian cần thiết (năm) 123 32 15 13 12 12

d) Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011:

-        Tốc độ tăng dân số (tăng 1 tỉ người) ngày càng nhanh: từ 1 lên 2 tỉ người cần 123 năm (1804 – 1927), nhưng từ 2 lên 3 tỉ người chỉ cần 32 năm (1927 – 1959).

-        Thời gian tăng dân số (1 tỉ người) ngày càng được rút ngắn (từ 123 năm xuống còn 12 năm).

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 34 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Xem tiếp: Toán 7 Cánh Diều trang 35 tập 2

Xem thêm:

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM