Tỏ lòng

Tỏ lòng
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Phạm Ngũ Lão
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ được sáng tác sau chiến thắng quân Mông – Nguyên của quân đội nhà Trần với hào khí Đông A ngút trời. Bài thơ là loại thơ “nói chí tỏ lòng” qua bài thơ mà bày tỏ và thể hiện nỗi lòng cùng chí hướng của người viết.
Phân tích hai câu cuối bài Tỏ lòng

Phân tích hai câu cuối bài Tỏ lòng

[Văn mẫu 10] Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão để thấy được khát vọng, hoài bão của bậc anh hùng và nỗi thẹn của người quân tử

Phân tích hai câu đầu bài Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

Phân tích hai câu đầu bài Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

[Văn mẫu 10] Phân tích 2 câu thơ đầu trong bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão để thấy được hình ảnh đẹp đẽ của những người tráng sĩ đời Trần được lồng vào hình ảnh đất nước thật đẹp

So sánh phiên âm và dịch thơ bài Tỏ lòng

So sánh phiên âm và dịch thơ bài Tỏ lòng

[Văn mẫu 10] So sánh phiên âm và dịch thơ bài Tỏ lòng trong câu đề và câu thực để so với nguyên tác chữ Hán với câu thơ dịch đã thể hiện được hết ý nghĩa chưa.

Phân tích bài thơ Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

Phân tích bài thơ Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

Phân tích bài thơ Tỏ lòng do Đọc Tài Liệu biên soạn gồm lập dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và những bài văn hay phân tích nội dung bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão.