Tính lượng nhiệt cần thiết để điều chế được 1 mol O2

Xuất bản: 20/01/2023 - Tác giả:

Tính lượng nhiệt cần thiết (kJ, ở điều kiện chuẩn) để điều chế được 1 mol O2 theo phương pháp nung nóng HgO(s) thành Hg(l) và O2(g)

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 87 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 15: Ý NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY PHẢN ỨNG HÓA HỌC - Chủ đề 5: Năng lượng hóa học.

Câu hỏi

Joseph Priestly (Dô-sép Prít-li) đã điều chế oxygen vào năm 1774 bằng cách nung nóng HgO(s) thành Hg(l) và O2(g). Tính lượng nhiệt cần thiết (kJ, ở điều kiện chuẩn) để điều chế được 1 mol O2 theo phương pháp này.

Biết \(Δ_fH{^0_{298}}\) (HgO(s)) = -90,5 kJ \(mol^{-1}\)

Trả lời

2HgO(s) → 2Hg(l) và O2(g)

\(Δ_fH{^0_{298}}\) = 2. \(Δ_fH{^0_{298}}\) (Hg(l)) + \(Δ_fH{^0_{298}}\)  (O2(g)) – 2. \(Δ_fH{^0_{298}}\)  (HgO(s))

\(Δ_fH{^0_{298}}\) = 2.0 + 0 – 2.(-90,5) = 181 kJ

Vậy để điều chế được 1 mol O2 theo phương pháp này cần cung cấp 181 kJ nhiệt lượng.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 1 trang 87 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM