Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication

Xuất bản: 08/03/2022 - Cập nhật: 09/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication, trả lời chi tiết bài tập trang 21 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 8: English Speaking Countries.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication

Nội dung phần này các em sẽ được mở rộng thêm vốn từ vựng về các vùng lãnh thổ.

1. Do the quiz and choose the correct answers.

Dịch

Giải câu đố và chọn câu trả lời đúng.

1. ____ đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, ____ là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc                         B. Canada

C. Mĩ                         D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là ____.

A. Canada                 B. Thủ đô Washington

C. Wellington             D. Ottawa

4. ____ đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada                                         B. Mĩ

C. Vương quốc Anh                          D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở ____

A. Wales                                         B. Canada

C. Anh                                             D. Úc

6. ____ gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ                                               B. Canada

C. New Zealand                              D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân                         B. chạm trán

C. chạm mũi                                    D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ____

A. đàn ông Scotland                        B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ                                     D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ____ là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi                                       B. gấu túi

C. thỏ                                               D. đà điểu

10. ____ nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

Gợi ý giải bài tập 1 trang 21 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. C2. A3. C4. B5. B
6. B7. C8. A9. A10. A

2. Write the names of the countries next to their facts.

Dịch

Viết tên của các quốc gia bên cạnh các thông tin sau.

Thông tinQuốc gia
1. Nó có 50 bang.
2. Nó có dân số ít nhất.
3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.
4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực.
5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa.

Gợi ý giải bài tập 2 trang 21 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. the USA

2. New Zealand

3. the United Kingdom

4. Canada

5. Australia.

3. GAME: HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY?

a. Work in groups. Choose a country and together find out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don't say the name of the country.

Dịch

Trò chơi: Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?

Thực hành theo nhóm. Chọn một quốc gia và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói ra tên quốc gia.

Gợi ý giải bài tập 3.a trang 21 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the 3rd big square in the world. Its capital is Beijing. (Đây là một quốc gia Bắc Á. Nó có dân số lớn nhắt thế giới. Nó có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô cùa nó là Bắc Kinh.)

=> China

- This country is the biggest country in South America. It is the largest country to have Portuguese as an official language. It's capital is Brasilia. (Đây là quốc gia lớn nhất Nam Mĩ. Nó là quốc gia có tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Brasilia.)

=> Brazil

b. Each group then presents their introduction to the class. The class...

1. tries to find out which country it is

2. votes for the most informative and interesting introduction

Dịch

Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu trước lớp. Lớp sẽ....

1. cố gắng tìm xem đó là quốc gia nào

2. bình chọn cho phần giới thiệu nhiều thông tin và thú vị nhất

Gợi ý giải bài tập 3.b trang 21 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Học sinh tự thực hành nói phần giới thiệu trên lớp.

Bài mẫu:

Good moring teacher and friends,

Today our group want to introduction about a neighbor country of our country. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. This country has a massive construction called the Great Wall, one of the five wonders of the world. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8: English Speaking Countries - Communication do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM