Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 09/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1, trả lời chi tiết bài tập trang 18 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 8: English Speaking Countries.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1

Nội dung phần này các em sẽ được học về từ vựng và phát âm -ese; -ee.

Vocabulary

1. Write the names for the people who belong to these places. Then listen and repeat the words.

Audio 

Dịch

Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.

Gợi ý giải bài tập 1 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

CountryPeople

1. the USA

2. England

3. Scotland

4. Wales

5. Ireland

6. Canada

7. Australia

8. New Zealand

the Americans

the English

Scotish/ the Scots

the Welsh

the Irish

the Canadians

the Australians

the New Zealanders

2. Change the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V).

Dịch

Thay đổi các từ sau đây thành danh từ (N), tính từ (A) hoặc động từ (V).

Gợi ý giải bài tập 2 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1historicN = history
2symbolV = symbolise
3legendA = legendary
4iconicN = icon
5spectacleA = spectacular
6festiveN = festival
7sceneryA = scenic
8attractionV = attract

3. Use the words in the box to complete the sentences.

Dịch

Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.

biểu tượng                          tượng trưng                                   danh lam thắng cảnh

duy nhất                              thu hút

1. Cầu cổng vàng ở San Francisco là một ____ của thành phố nổi tiếng này.

2. Big Ben là một công trình kỷ niệm chính ở London mà ____ cho nước Anh.

3. New Zealand nổi tiếng về vẻ đẹp ____ của rừng và núi.

4. Úc là nhà của những động vật ____ như chuột túi và gấu koala, mà là sinh ra ở Úc.

5. Lễ hội Glastonbury ở Anh là một lễ tổ chức âm nhạc và ____ hàng ngàn người.

Gợi ý giải bài tập 3 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. icon

2. symbolises

3. scenic

4. unique

5. attracts

4. Match the words/ phrases with the pictures.

Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1 hình

Dịch

Nối những từ/ cụm từ với hình ảnh.

diễu hành                                          bang                                                hồ

trạm gia súc                                      đài tưởng niệm                                lâu đài

Gợi ý giải bài tập 4 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. castle

2. loch

3. parade

4. monument

5. state

6. cattle station

Pronunciation

5. Listen and repeat the words.

Audio

Dịch

Nghe và lặp lại các từ.

Gợi ý giải bài tập 5 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Học sinh tự thực hành đọc lại các từ.

6. Mark the stress in the underlined words. Then listen and repeat the sentences.

Audio 

Dịch

Đánh dấu trọng âm cho những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu sau.

1. Một phần năm dân số trên thế giới là người Trung Quốc.

2. Người tị nạn là người buộc phải rời khỏi một quốc gia.

3. Con gái tôi là một huấn luyện viên.

4. Tiếng Nhật là ngôn ngữ của người Nhật.

5. Chiếc máy in này được bảo hành 2 năm.

Gợi ý giải bài tập 6 trang 18 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. Chi'nese

2. refu'gee

3. trai'nee

4. Japa'nese

5. guaran'tee

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8: English Speaking Countries - A Closer Look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM