Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 12/08/2021 - Tác giả:

Giải Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Cho bảng 3 x 3 vuông như Hình 3. 17.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Tập 1 - Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Thử thách nhỏ trang 68 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Cho bảng 3 x 3 vuông như Hình 3. 17.

Giải Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

a) Biết rằng tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 0. Tính tổng các số trong bảng đó.

b) Hãy thay các chữ cái trong bảng bởi số thích hợp sao cho tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 0

Giải

a) Vì tổng các số trong mỗi hàng bằng 0 nên:

a + (-2) + (-1) = 0 hay a – 2 - 1 = 0 (1)

(-4) + b + c = 0 (2)

d + e + g = 0 (3)

Cộng vế với vế của (1), (2) và (3) (hay chính là tổng các số trong bảng) ta được:

a + (– 2) + (– 1) + (-4) + b + c + d + e + g = 0 + 0 + 0 = 0

Vậy tổng tất cả các số trong bảng đó bằng 0.

b) Vì a – 2 - 1 = 0 (theo (1)) nên a – 3 = 0 hay a = 3

- Vì tổng các số trong hàng dọc bằng 0 nên a + (-4) + d = 0 (4)

Thay a = 3 vào (4) ta được:

3 + (-4) + d = 0

3 – 4 + d = 0

-1 + d = 0

d = 0 + 1

d = 1

- Mà tổng các số trong đường chéo cũng bằng 0 nên d + b + (-1) = 0 (5)

Thay d = 1 vào (5) ta được:

1 + b + (-1) = 0

b = 0

- Lại có tổng các số trong hàng ngang bằng 0 nên (-4) + b + c = 0(6)

Thay b = 0 vào (6) ta được:

(-4) + 0 + c = 0

c – 4 = 0

c = 0 + 4

c = 4

- Ta có tổng các số trong đường chéo bằng 0 nên a + b + g = 0 (7)

Thay a = 3, b = 0 vào (7) ta được:

3 + 0 + g = 0

g + 3 = 0

g = 0 – 3 = -3

- Tổng các số trong hàng dọc bằng 0 nên -2 + b + e = 0 (8)

Thay b = 0 vào 8 ta được:

-2 + 0 + e = 0

e – 2 = 0

e = 0 + 2 = 2

Vậy a = 3; b = 0; c = 4; d = 1; e = 2; g = -3.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Thử thách nhỏ trang 68 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM