Tào tháo uống rượu luận anh hùng

Tào tháo uống rượu luận anh hùng
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:La Quán Trung
Hoàn cảnh sáng tác:
Đoạn này trích từ hồi 21, trước đoạn Hồi trống Cổ Thành (hồi 28). Khi đó, ba anh em Lưu, Quan, Trường đang nương náu trên đất Tào, nhẫn nhịn chờ thời để ra đi mưu đồ nghiệp lớn.