Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 13 Thực hành trang 44

Xuất bản: 14/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 13 Thực hành trang 44: Phân tích chế độ nước của sông Hồng. Hướng dẫn vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 13 Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 13 Thực hành

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 13 Thực hành Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:


- Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng.

- Tính toán và cho biết thời gian mùa lũ, thời gian mùa cạn của sông Hồng.

Hướng dẫn: Dựa vào bảng số liệu, tính tổng lưu lượng nước Sông Hồng. Sau đó lấy tổng lượng nước vừa tính được chia cho 12 tháng sẽ được lưu lượng nước trung bình tháng trong năm. Các tháng có trị số lớn hơn trị số trung bình sẽ là tháng mùa lũ, thấp hơn là tháng mùa cạn.

Trả lời:

- Hướng dẫn vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng:

+ Xác định dạng biểu đồ: Biểu đồ đường biểu diễn.

+ Trục tung thể hiện lưu lượng nước (m³/s), trục hoành thể hiện các tháng trong năm (tháng).

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu (lưu lượng nước) trên đỉnh tháng ở đường biểu diễn.

=> Vẽ biểu đồ như sau:

biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng

- Tính toán

+ Công thức: Lưu lượng nước trung bình năm = Tổng lưu lượng nước / 12 tháng (m/s).

+ Áp dụng công thức: Lưu lượng nước trung bình năm = 39163 / 12 = 3263,6 (m/s).

→ Các tháng mùa lũ của sông Hồng: 6, 7, 8, 9, 10 (kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 10).

Các tháng mùa cạn của sông Hồng: 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 (kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau).

- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 13 Thực hành - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 13 Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM