Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Soạn bài tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn Soạn bài tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim tuần 21, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2,3,4 trang 26 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

 Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.

- Hướng dẫn: Em hãy nhìn vào thông báo, tìm xem có mấy mục chính, gồm những mục nào? 

- Gợi ý: Thông báo có 3 mục

+ Mục 1: Giờ mở cửa.

+ Mục 2: Cấp thẻ mượn sách.

+ Mục 3: Sách mới về.

Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?

-  Hướng dẫn: Em đọc lại thông báo, xem giờ mở cửa nằm ở mục nào?

Tìm được mục đó, em sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên.

Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?

- Hướng dẫn: Để trả lời câu hỏi này, em đọc kĩ mục 2 (mục cấp thẻ mượn sách) em sẽ biết được chính xác thời gian ngày, giờ đến thư viện.

Câu hỏi 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ mục 3 (sách mới về) em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

Gợi ý: Mục 3 giúp ta biết về các loại sách mới để mượn.

Soạn bài tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu