Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Giải bài Luyện từ và câu mở rộng vốn từ ngữ về chim chóc SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn Giải bài Luyện từ và câu mở rộng vốn từ ngữ về chim chóc tuần 21, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 27 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)

Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn
Mẫu: chim cánh cụt Mẫu: chim tu hú Mẫu: bói cá
- chim cú mèo - chim cuốc - chim sâu
- chim vàng anh - chim quạ - chim gõ kiến

Câu 2. Dựa vào bài tập đọc " Chim sơn ca và bông cúc trắng" "Thông báo của thư viện vườn chim” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 23, 26) trả lời những câu hỏi:

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu?

- Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?

- Chim sơn ca bị nhốt trong lồng.

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu?

-  Em làm thẻ mượn sách ở thư viện nhà trường. Hoặc: "Em làm thẻ mượn sách ở thư viện thiếu nhi của tỉnh”.

Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ "ở đâu” cho mỗi câu sau:

a) Sao Chăm Chỉ họp ở đâu?

b) Em ngồi ở đâu?

c) Sách của em để ở đâu?

Giải bài Luyện từ và câu mở rộng vốn từ ngữ về chim chóc SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top