Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng tuần 21, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 25 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B.

A B

a) Chỉ các loài vật:

-  Có tiếng bắt đầu bằng ch

-  Có tiếng bắt đầu bằng tr

b) Chỉ vật hay việc:

-  Có tiếng chứa vần uốt

-  Có tiếng chứa vần uổc

-   chích chòe, chèo bẻo, chiền chiện (sơn ca), châu chấu, chìa vôi, chẫu chuộc, cá chuối...

-  cá trê, cá trôi, cá trắm, con trâu, con trùn...

-  cái suốt, máy tuốt, cây cau, thẳng đuột, con chuột, nuốt, vuốt...

-  cái cuốc, nồi luộc, đánh cuộc, buộc, viên thuốc, thuộc lòng, chuộc tội, bó đuốc...

Câu 2. Ghi lời giải các câu đố sau vào chỗ trống:

a) Tiếng có âm ch hoặc tr:

“           Chân gì ở tít tắp xa

Gọi là chân đấy nhưng mà không chân?”

(Chân trời)

b) Tiếng có vần uốc hoặc uốt

“Cái sắc - để uống hoặc tiêm

Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài”.

(Thuốc - Thuộc (trong học thuộc bài))

Hướng dẫn giải bài chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu