Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 2) - Tiếng Việt lớp 5

Hướng dẫn soạn bài trang 162 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 - Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 2).

Câu 1 (tr. 162 sgk Tiếng Việt 5 tập 2): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

(Học sinh tự học)

Câu 2​​​​​​​ (tr. 162 sgk Tiếng Việt 5 tập 2): Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau:

Trả lời:

Các loại trạng ngữ Câu hỏi Ví dụ
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn Ở đâu? - Ngoài đường, xe cộ qua lại như mắc cửi.
- Trạng ngữ chỉ thời gian Khi nào?

- Hôm qua, bác Tuấn chở anh Hùng sang nhà em chơi đến tận chiều mới về.

- Đúng 7 giờ, chúng em vào lớp.

- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân Vì sao? Tại sao? Nhờ đâu?

- Vì trời mưa, nên đường trơn trượt.

- Tại ngủ quên, nên Vũ đến trường trễ.

- Nhờ chăm chỉ, nên kết quả học tập của Lệ rất tiến bộ.

- Trạng ngữ chỉ mục đích Để làm gì? Vì cái gì?

- Để học tốt hơn nữa, chúng ta nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập, học bài đầy đủ.

- Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

- Trạng ngữ chỉ phương tiện Bằng cái gì? Với cái gì?

- Bằng thái độ dịu dàng, cô giáo đã cảm hóa được Sơn.

- Với đôi bàn tay khéo léo, mẹ đã may cho Hà cái áo rất đẹp.

 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 2) - Tiếng Việt lớp 5 để xem ở dưới đây
Back to top
Yêu cầu giải đề