Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 1) - Tiếng Việt lớp 5

Hướng dẫn soạn bài trang 162 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 (Tuần 34) - Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1.

Câu 1 (tr. 162 sgk Tiếng Việt 5 tập 2): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

(Học sinh tự học)

Câu 2 (tr. 162 sgk Tiếng Việt 5 tập 2): Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

* Kiểu câu "Ai làm gì?"

Kiểu câu

* Kiểu câu "Ai thế nào?"

Kiểu câu

* Kiểu câu "Ai là gì?"

Kiểu câu
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 1) - Tiếng Việt lớp 5 để xem ở dưới đây
Back to top
Yêu cầu giải đề