Luyện từ và câu mở rộng vốn từ: Trẻ em

Hướng dẫn mở rộng vốn từ trẻ em lớp 5 trang 147 và gợi ý trả lời câu hỏi sách giáo khoa Tiếng việt 5 tập 2 trong tiết luyện từ và câu tuần 33.

Tài liệu hướng dẫn soạn bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trẻ em được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các em học sinh nắm được kiến thức trọng tâm và gợi ý cách trả lời câu hỏi trang 147 SGK Tiếng Việt 5 tập 2.

mở rộng vốn từ trẻ em

I. Mục tiêu bài học

Luyện tập sử dụng các danh từ chỉ trẻ em phù hợp với tình huống

II. Kiến thức cần nhớ

Các danh từ chỉ trẻ em: trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

III. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1 - Trang 147 SGK

Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất:

a)  Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.

b)   Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi.

c)   Người dưới 16 tuổi.

d)   Người dưới 18 tuổi.

Gợi ý trả lời:

Chọn đáp án c) - Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em. 

Câu 2 - Trang 147 SGK

Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M: trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Gợi ý trả lời:

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là: trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

-   Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

-   Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

-   Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ. 

Câu 3 - Trang 147 SGK

Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.

Gợi ý trả lời:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

- Trẻ con như hoa mới nở

- Trẻ em như tờ giấy trắng

- Trẻ em là mầm non của đất nước

- Trẻ em là tương lai của Tổ quốc...

- Trẻ em như búp trên cành. 

Câu 4 - Trang 147 SGK

Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

a) ...

Lớp trước già đi, có lớp sau thay thế.

b) ...

Dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn

c) ...

Còn ngây thơ, dại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn

d) ...

Trẻ lên ba đang học nói, khiến cả nhà vui vẻ nói theo

 

  (Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ, Tre non dễ uốn ; Tre già, măng mọc)

Gợi ý trả lời:

a)   Tre già măng mọc

b)   Tre non dễ uốn

c)   Trẻ người non dạ

d)  Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Luyện từ và câu mở rộng vốn từ: Trẻ em để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu