Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 19/07/2021 - Tác giả:

Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 - Kết nối tri thức trang 14 SGK Ngữ văn 6 tập 2, hướng dẫn chi tiết soạn văn Ai ơi mồng 9 tháng 4 bằng việc trả lời tất cả các câu hỏi trong SGK Kết nối tri thức.

Soạn văn 6 Ai ơi mồng 9 tháng 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ được Đọc tài liệu bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi trong bài học, sau đó là tổng hợp lại kiến thức của cả bài đọc.

Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 - Kết nối tri thức

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn văn 6 Kết nối tri thức bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 theo trình tự bài đọc.

Đọc văn bản

Tóm tắt các nội dung chính văn bản

1. Giới thiệu về Đền thờ Thánh Gióng (Khu di tích Đền Gióng)

- Địa điểm:

+ Cố Viên - giữa đồng thông Đổng Viên - Vườn tương cà của mẹ Gióng, nơi bà giẫm phải vết chân ông Đổng, tảng đá có dấu chân kì lạ cũng ở đây.

+ Miếu Ban - thôn Phù Dực - tên cũ là rừng Trại Nòn - Nơi Thánh được sinh ra. Đằng sau còn 1 ao nhỏ, giữa ao có gò, trên gò có bể con bằng đá tượng trưng cho bồn tắm và một chiếc liềm bằng đá là dụng cụ cắt rốn cho người anh hùng.

+ Đền Mẫu (đền Hạ) - nơi thờ mẹ Gióng - xây ở ngoài đê.

+ Đền Thượng - nơi thờ phụng Thánh - xây cất từ vị trí ngôi miếu tương truyền có từ thời Hùng Vương thứ sáu, trên nền nhà cũ của mẹ Thánh - có tượng Thánh, 6 tượng quan văn, quan võ chầu hai bên cùng 2 phỗng quỳ và 4 viên hầu cận.

- Lưu ý: Thời điểm Hội Gióng bắt đầu mùa mưa dông.

2. Các hoạt động chính của Hội Gióng:

a) Hát thờ

- Địa điểm: Trước thủy đình ở đền Thượng.

- Loại hình chủ yếu: Hát dân ca.

b) Hội trận

- Địa điểm: Một cánh đồng rộng lớn.

- Mô phỏng lại cảnh Thánh Gióng đánh giặc:

+ 28 cô tướng từ 9 đến 12 tuổi mặc tướng phục đẹp, tượng trưng 28 đạo quân thù.

+ 80 phù giá lưng đeo túi dết, chân quần xà cạp là quân ta.

+ Đi đầu đám rước là dăm ba bé trai cầm roi rồng, mặc áo đỏ dọn đường, tượng trưng đạo quân mục đồng.

+ Theo sau là ông Hổ từng giúp Thánh đánh giặc.

+ Trong đám rước còn có ông Trống, ông Chiêng và 3 viên Tiểu Cố mặc áo xanh lĩnh xướng.

+ Còn có cả đánh cờ người. Trong khi ông hiệu cờ đang say sưa múa cờ thì dân chúng xem hội chia nhau đồ tế lễ vì tin rằng chúng sẽ đem lại may mắn cho cả năm.

+ Điểm kết thúc: Đổng Viên.

3. Ý nghĩa hội Gióng

- Biểu diễn các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

- Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều.

- Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau.

Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 phầnSau khi đọc

Bài học

* Nội dung

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về Hội Gióng - Sóc Sơn, Hà Nội. Tác giả Anh Thư cung cấp những thông tin như: thời gian, địa điểm, ý nghĩa và đặc biệt là các nghi thức độc đáo của Hội Gióng.

* Nghệ thuật

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có: Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng.

Trả lời câu hỏi

Câu 1. Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

Trả lời

Văn bản thuật lại sự kiện Hội Gióng.

Câu 2. Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin gì?

Trả lời

Đoạn mở đầu nêu ra thông tin về tên lễ hội, thời gian cũng như thời tiết thường diễn ra tại Hội Gióng.

Câu 3. Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến những chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng.

Trả lời

- Cố Viên – giữa đồng thôn Đổng Viên – Vườn tương cà của mẹ Gióng, nơi bà giẫm phải vết chân ông Đổng, tảng đá có dấu chân kì lạ cũng ở đây.

- Miếu Ban – thôn Phù Dực - tên cũ là rừng Trại Nòn – Nơi Thánh được sinh ra. Đằng sau còn 1 ao nhỏ, giữa ao có gò, trên gò có bể con bằng đá tượng trưng cho bồn tắm và một chiếc liềm bằng đá là dụng cụ cắt rốn cho người anh hùng.

- Đền Mẫu (đền Hạ) – nơi thờ mẹ Gióng – xây ở ngoài đê.

- Đền Thượng – nơi thờ phụng Thánh – xây cất từ vị trí ngôi miếu tương truyền có từ thời Hùng Vương thứ sáu, trên nền nhà cũ của mẹ Thánh – có tượng Thánh, 6 tượng quan văn, quan võ chầu hai bên cùng 2 phỗng quỳ và 4 viên hầu cận.

Câu 4. Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia.

Trả lời

Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 Kết nối tri thức cung cấp thêm thông tin về lễ hội làng Gióng trong lịch vạn niên năm 2021 cho các em theo dõi.

Lịch diễn ra hội Gióng năm 2022

Tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng bảng

Thứ tự

Thời gian

Không gian

Sự kiện

Người tham gia

Ngày chuẩn bị Hội Gióng

1/3 đến 5/4 âm lịch

Khu vực rộng lớn xung quanh những vết tích còn lại của Thánh tại quê hương làng Phù Đổng.

Chuẩn bị lễ hội.

Dân làng, ...

Bắt đầu Hội

6/4 âm lịch

Đền Mẫu, đền Thượng.

Lễ rước cờ, rước cơm chay (cơm cà).

Dân làng, ...

8/4 âm lịch

Từ đền hạ về đền Thượng.

Lễ rước nước.

Dân làng, ...

Chính Hội

9/4 âm lịch

Trước thủy đình ở đền Thượng. Một cánh đồng rộng lớn.

Múa hát thờ, có hội trận và lễ khao quân. Hát dân ca. Đánh cờ người. Chia nhau đồ tế lễ.

28 cô tướng từ 9-12 tuổi, 80 phù giá, dăm ba bé trai, ông Hổ, ông Trống, ông Chiêng và 3 viên Tiểu Cồ, Dân chúng xem hội, ...

Vãn Hội

10/4 âm lịch

Làng Phù Đổng.

Lễ duyệt quân, tạ ơn Thánh.

Dân làng, ...

11/4 âm lịch

Làng Phù Đổng.

Làm lễ rửa khí giới.

Dân làng, ...

12/4 âm lịch

Làng Phù Đổng.

Làm lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất.

Dân làng, ...

- Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 - Kết nối tri thức - Doctailieu.com-

Câu 5. Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài viết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt động đó.

Trả lời

  • 8/4 Lễ rước nước luyện vũ khí trước khi đánh giặc.
  • 9/4  Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân.

* Hát thờ:

- Địa điểm: Trước thủy đình ở đền Thượng.

- Loại hình chủ yếu: hát dân ca.

* Hội trận: 

- Địa điểm: Một cánh đồng rộng lớn.

- Mô phỏng lại cảnh Thánh Gióng đánh giặc:

+ 28 cô tướng từ 9 đến 12 tuổi mặc tướng phục đẹp, tượng trưng 28 đạo quân thù.

+ 80 phù giá lưng đeo túi dết, chân quần xà cạp là quân ta.

+ Đi đầu đám rước là dăm ba bé trai cầm roi rồng, mặc áo đỏ dọn đường, tượng trưng đạo quân mục đồng.

+ Theo sau là ông Hổ từ giúp Thánh đánh giặc.

+ Trong đám rước còn có ông Trống, ông Chiêng và 3 viên Tiểu Cổ mặc áo xanh lĩnh xướng.

+ Còn có cả đánh cờ người. Trong khi ông hiệu cờ đang say sưa múa cờ thì dân chúng xem hội chia nhau đồ tế lễ vì tin rằng chúng sẽ đem lại may mắn cho cả năm.

+ Điểm kết thúc: Đổng Viên.

  • 11/4 Lễ rửa khí giời.
  • 12/4 Lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất.

Câu 6. Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, giá trị gì?

Trả lời

- Biểu diễn các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

- Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều

- Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau.

-/-

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 - Kết nối tri thức, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt môn Ngữ văn 6.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM