Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? Phương trình phản ứng Fe tác dụng với dung dịch sinh ra khí H2?

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2 ?

A. \(HNO_3\) đặc, nóng.

B. HCl.

C. \(CuSO_4\).

D. \(H_2SO_4\) đặc, nóng

Trả lời:

Đáp án B. HCl

Fe tác dụng với dung dịch HCl sẽ sinh ra khí \(H_2\)

Với H2SO4 đặc nóng thì sản phẩm khử có thể là SO2, S hoặc H2S.

HNO3 có thể tạo ra các sản phẩm khử: NO2, NO, N2O, N2 hoặc NH4NO3.

Câu hỏi thường gặp

1. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch muối nào sau đây

A. \(Mg(NO_3)_2\)

B. KCl

C. \(CuSO_4\)

D. \(ZnCl_2\)

Đáp án: C. \(CuSO_4\)

2. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. \(H_2SO_4\)  loãng

B. \(H_2SO_4\) đặc, nóng.

C. \(HNO_3\) loãng

D. \(HNO_3\) đặc, nguội

Đáp án : D. \(HNO_3\) đặc, nguội

3. Sắt có số oxi hóa + 2 trong hợp chất nào sau đây

A. \(FeCl_2\)

B. \(Fe(NO_3)_3\)

C. \(Fe(SO_4)_3\)

D. \(Fe_2O_3\)

Đáp án :  A. \(FeCl_2\)

4. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt III

A. HCl

B. \(H_2SO_4\) loãng

C. \(HNO_3\) loãng

D. \(CuSO_4\)

Đáp án :  C. \(HNO_3\) loãng

5. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

A. Mg

B. Fe

C. Na

D. Al

Đáp án: B. Fe

Trên đây là đáp án cho câu hỏi kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2 gì và các câu hỏi thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM