Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Xuất bản ngày 01/06/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Phản ứng trùng hợp là gì ? tham khảo đáp án và các dạng bài tập thường gặp

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen.

B. Stiren.

C. Isopren.

D. Toluen.

Trả lời

Đáp án: D. Toluen. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là Toluen.

Phản ứng trùng hợp là gì?

Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polyme có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự với monome tham gia phản ứng.

Ví dụ: Phương trình phản ứng trùng hợp propen

\(nCH_2=CH-CH_3 \xrightarrow[]{t^0,p, xt } (-CH_2-CH(-CH_3)-)_n\)

Câu hỏi thường gặp

1. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. isopropan

B. isopren.

C. ancol isopropylic.

D. toluen.

Đáp án : B. isopren

Giải thích

Trong công thức cấu tạo isopren có chứa nối đôi C=C vì vậy isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. glyxin.

B. axit terephtalic.

C. axit axetic.

D. etylen glicol.

Đáp án: C. axit axetic.

Giải thích

Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.

A. Glyxin \(H_2NCH_2COOH\)

B. Axit terephtalic \(p-HOOC-C_6H_4-COOH\)

C. Axit axetic \(CH_3COOH\)

D. Etylen glicol \(HO-CH_2-CH_2-OH\)

Ta thấy \(CH_3COOH\) chỉ có 1 nhóm chức vì vậy \(CH_3COOH\) không có phản ứng trùng ngưng.

3. Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp 

A propen

B naphtalen

C benzen

D toluen

Đáp án: A. propen

4. Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường

A. Al(OH)3.

B. Mg(OH)2.

C. Ba(OH)2.

D. Cu(OH)2.

Đáp án: C. Ba(OH)2

Trên đây là đáp án cho câu hỏi chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM