Quan sát Hình 6.11, hãy cho biết thành phần và sự hình thành

Xuất bản: 09/01/2023 - Tác giả:

Quan sát Hình 6.11, hãy cho biết thành phần và sự hình thành của một nucleotide... Trả lời câu hỏi 17 trang 30 sách giáo khoa Sinh học lớp 10 CTST.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 17 trang 30 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Các phân tử sinh học trong tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 17 trang 30 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Quan sát Hình 6.11, hãy cho biết thành phần và sự hình thành của một nucleotide. Có bao nhiêu loại nucleotide? Nucleotide cấu tạo nên DNA và RNA khác nhau như thế nào?

Hình 6.11 câu hỏi 17 trang 30 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Cách trả lời 1:

- Thành phần của một nucleotide gồm có 3 thành phần: nitrogenous base (gồm các loại là A, U, G, X, T), đường pentose (gồm 2 loại deoxyribose đối với DNA và ribose đối với RNA) và nhóm phosphate (PO43-).

- Sự hình thành một nucleotide: Đường pentose liên kết với một trong bốn loại base ở vị trí carbon số 1. Sau đó, nhóm phosphate gắn với đường pentose ở vị trí carbon số 5. Kết quả tạo ra một nucleotide hoàn chỉnh.

- Có 5 loại nucleotide: Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G), Cytosine (C), Uracil (U).

- Nucleotide cấu tạo nên DNA và RNA khác nhau ở điểm:

+ Nucleotide cấu tạo nên DNA: Có đường deoxyribose; 4 loại base gồm A, T, G, X.

+ Nucleotide cấu tạo nên RNA: Có đường ribose; 4 loại base gồm A, U, G, X.

Cách trả lời 2:

- Nucleotide được cấu tạo từ ba thành phần là base nitrogen, đường 5 carbon và acid phosphoric. Base nitrogen liên kết với pentose qua liên kết N – Glycoside tạo thành nucleoside, acid phosphoric kết hợp với pentose trong nucleoside qua liên kết ester.

- Nucleic acid được chia thành hai loại là deoxyribonucleic acid (DNA) và ribonucleic acid (RNA).

- DNA được cấu tạo từ bốn loại nucleotide là A, T, G, C; còn RNA được cấu tạo từ A, U, G, C.

Các câu hỏi khác trong bài

  • Quan sát Hình 6.12, hãy cho biết mạch polynucleotide được hình thành
  • Tính bền vững và linh hoạt trong cấu trúc của DNA có được
  • Nhờ quá trình nào mà thông tin trên DNA được di truyền ổn định?
  • Quan sát Hình 6.13, hãy lập bảng phân biệt ba loại RNA

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 17 trang 30: "Quan sát Hình 6.11, hãy cho biết thành phần và sự hình thành của một nucleotide..." thuộc nội dung soạn bài Các phân tử sinh học trong tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM