Project Unit 5 trang 59 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 01/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 5 trang 59 với chủ đề Wonders of Viet Nam luyện tập tạo một tờ rơi và kể về một kỳ quan ở Việt Nam mà bạn biết...

Project Unit 5 sgk Tiếng anh 9

1. Read this promotional brochure about a man-made wonder of Viet Nam. (Đọc tờ rơi quảng cáo về một kỳ quan nhân tạo ở Việt Nam này.)

Hướng dẫn dịch

Chào mừng đến với quần thể lăng mộ Huế, một trong những địa điểm đáng chú ý xung quanh thành phố Huế!

Bạn chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi cấu trúc của quần thể lãng mộ Huế nơi được đặt cẩn thận giữa bối cảnh thiên nhiên. Thật sự rất đáng để đến thăm kiến trúc trung tâm của nó, kinh thành Huế, một trung tâm hành chính phía Nam Việt Nam trong suốt thế kỉ 17 và 18. Bạn nhất định nên xem tất cả các cung điện bên trong kinh thành Huế như cung diện Vua, Hoàng Thành...

Quần thể lăng mộ Huế là một nơi nhất định phải đến cho tất cả những ai yêu lịch sử. Quần thể lăng mộ Huế là một minh chứng hung hồn cho kiến trúc của một kinh thành phòng thủ hoàn thiện trong những năm đầu của thế kỉ 19. Bạn có thể đến thăm pháo đài Bình Đài, một kiến trúc trấn giữ ở phía Đông Bắc, nơi được thiết kế để điều khiển dòng chảy trên sông. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn cũng nên đến thăm pháo đài Trấn Hải Thành, nơi được xây dựng để bảo vệ kinh thành chống lại sự tấn công từ biển Đông.

Đừng bỏ lỡ việc đến thăm quần thể lăng mộ Huế. Chiều dài lịch sử và cấu trúc nổi bật của nó sẽ làm cho chuyến đi của bạn thật đáng nhớ.

2. Find a photo or draw a picture of a wonder of Viet Nam you have visited. Create a similar promotional brochure about it. (Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về một kỳ quan ở Việt Nam mà bạn từng đến thăm. Tạo một tờ rơi tương tự về nó.)

Welcome to the Ta Van valley in Sa Pa town where attracts visitors thanks to its primitive natural landscapes and mesmerizing terraced fields embracing villages!

You will certainly be impressed with terraced rice fields that look like trays of steamed sticky rice or shoe soles during ripe season in Che Cu Nha commune, Mu Cang Chai disitrct. During the harvest, terraced fields form rolling waves rising to the peak of the mountain. Mong, Dao, Tay, Nung, La Chi ethnic people make water pipes from bamboo poles to divert water from streams to fields or from higher fields to lower ones. After harvesting rice, Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi, Ha Giang) use mangers to thresh rice in the field.

Nowadays, the Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi) still keep the custom of exchanging labour during the harvest season. The Red Dao people in Hoang Su Phi district believe that the spirit of each grain of rice can call 1,000 grains to their baskets, resulting in measureless rice for people.

Don’t miss out on a visit to the terraced rice fields in Sa Pa town where is the peak of beauty crystallised by Vietnamese culture and labour. Its beauty and friendly ethnic people here will make your trip unforgettable.

3. Organise an exhibition of posters you have made among your group or class members. Vote for the best. (Tổ chức một triển lãm các áp phích em đã làm trong nhóm hoặc thành viên trong lớp. Bình chọn cho cái tốt nhất.)

--------------

» Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án phần Looking back Unit 5 trang 58 sgk anh 9, các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập khác môn Tiếng anh 9 tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM