Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 01/12/2018 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 5 trang 58 với chủ đề Wonders of Viet Nam luyện tập sử dụng động từ và hoàn thành những câu hỏi trong sách giáo khoa..

Xem lại: Skills 2 Unit 5 trang 57 sgk anh 9

Giải Looking back Unit 5 sgk Tiếng anh 9

1. Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B. (Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B.)

Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1.b2.d3.a4.e5.c

2. Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân từ đúng trong câu.)

looking-back-unit-5-trang-58-sgk-anh-9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. fortress.2. limestone.3. cavern.4. tombs.

Hướng dẫn dịch

1. Một pháo đài là một công trình được xây dựng chắc chắn hơn và bảo vệ trước sự tấn công.

2. Từ Port Eynon, vách đá vôi kéo dài từ 5 đến 6 dặm đến Worms Head.

3. Một hang động là một động đủ lớn để con người đi vào trong.

4. Điểm hấp dẫn nổi trội của Huế là mộ hoàng đế.

3. Use the words from the box to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu.)

Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. complex2. measures3. recognition4. setting5. structure

Hướng dẫn dịch

1. Khu liên hợp giải trí mới bao gồm hồ bơi, phòng tắm hơi và tập thể hình.

2. Có 1 phương pháp được thực hiện để giảm sự phá hủy của kỳ quan nhân tạo.

3. Phố cố Hội An đã nhận được công nhận của UNESCO như một tổ chức di sản thế giới vào năm 1999.

4. Chùa tọa lạc tại vùng nông thôn.

5. Cấu trúc được lưu giữ hơn nhiều năm.

4. Rewrite the following sentences using impersonal passive. (Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan.)

Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.

2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.

3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask .... (Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó.)

Hướng dẫn giải

1. A: I lost my wallet. What should I do?

B: I suggest you should call the police.

2. A: My motorbike was breakdown. What should I do?

B: I suggest you should take it to a shop for repair.

3. A: My bike was stolen. What should I do?

B: I suggest reporting to the police.

4. A: I have had a headache for 2 days. What should I do?

B: I suggest you should go to the hospital.

6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them. (Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại.)

Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn giải

1. A: You really must go to Ha Long Bay. It is one of the most extraordinary natural wonders in our country.

B: That’s good to know.

2. A: It’s probably best to go by air. The ticket is cheaper now.

B: That sounds better.

3. A: It’s well worth going the the Diep Son Island.

B: Yes, that’s what I’ve heard.

4. A: Don’t bother buying snacks on the beach, they are very expensive.

B: Thanks, that’s really useful.

7. Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. (Chọn A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của mình.)

Looking back Unit 5 trang 58 sgk Tiếng anh 9 phần 5

Hướng dẫn giải

1.E2.D3.F4.A5.C6.B

------------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM