Communication Unit 5 trang 55 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản ngày 30/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 5 trang 55 với chủ đề Wonders of Viet Nam luyện tập kỹ năng nghe hiểu và hoàn thành hội thoại...

Ôn lại: A Closer Look 2 Unit 5 sgk anh 9

Giải Communication Unit 5 sgk Tiếng anh 9

1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide .... (Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

Bài nghe

Communication Unit 5 trang 55 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1.F2.T3.F4.T5.F

Hướng dẫn dịch

1. MC (Người dẫn chương trình) đọc 5 câu diễn tả một trong các kỳ quan của Việt Nam.

2. MC sẽ không đề cập đến tên riêng của bất kỳ nơi nào trong diễn tả của cô ấy.

3. Các người chơi phải hoạt động để tìm ra kỳ quan ở đâu và bất kỳ ai cho câu trả lời đúng sớm nhất sẽ thắng.

4. Nếu bất kỳ người chơi nào có thể cho câu trả lời chính xác trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy là người chiến thắng và nhận được 1 phần quà đặc biệt.

5. Nếu bất kỳ người chơi nào cho câu trả lời sai trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy vẫn được phép tiếp tục trò chơi.

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill ... (Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.)

Bài nghe:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, do you want to risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2) __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not me.

Ann: OK, so I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave (4)________ by a local man in 2005.

Mary: I know. It must beThien Duong or (5)_________. Cave in Quang Binh.

Ann:

Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so you win this round of game and get a special gift.

Hướng dẫn giải

1. central.2. 2003. park4. discovered.5. Paradise

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. (Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết.)

Hướng dẫn giải

Đoạn văn 1:

Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited it in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Đoạn văn 2:

It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" (Làm việc theo nhóm. Chơi trò "What's what")

-----------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án phần Skills 1 Unit 5 trang 56 sgk anh 9 và hướng dẫn giải các bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM