Phú sông Bạch Đằng

Phú sông Bạch Đằng
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Trương Hán Siêu
Hoàn cảnh sáng tác:
- Bạch Đằng là một nhánh sông đổ ra Biển Đông, nằm giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, nơi ghi dấu nhiều chiến công lịch sử giữ nước của dân tộc. - “Phú sông Bạch Đằng” được viết từ cảm hứng hào hùng và bi tráng. Trương Hán Siêu trong một lần dạo chơi đã viết bài phú này.