Luyện tập trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Luyện tập trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Hãy so sánh hai số tự nhiên m = 12 036 001 và n = 12 035 987.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống]

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập trang 14 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Luyện tập trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu “\(<\)” hay “\(>\)” để viết kết quả: m = 12 036 001 và n = 12 035 987.

b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước?

Trả lời: 

a) m = 12 036 001 và n = 12 035 987 có: số 1 hàng chục triệu, số 2 hàng triệu, số 0 hàng trăm nghìn, số 3 hàng chục nghìn nhưng số ở hàng nghìn lại khác nhau và 6 > 5 nên 12 036 001 > 12 035 987 do đó m > n.

b) Vì \(m > n\) hay \(n < m \)nên nếu biểu diễn trên tia số (nằm ngang) điểm n sẽ nằm trước điểm m.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập bài 3 SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập trang 14 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM